جواب بازی جدولانه (2) 572  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 572 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آزمون و محک:تجربه
آگاه و متوجه:ملتفت
آموزشگاه عالی هنر:هنرکده
ابزار آهنگران:سندان
ابزارضبط‌وپخش صوت‌وتصویر:ویدیو
اثر بالزاک:شوانها
از جنس چرم:چرمین
از سوره‌ها:صافات
از فرکانس‌ های رادیویی:ویاچاف
اسباب خانه:مان

اسباب خانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسباب و لوازم:وسایل
اسرار:رازها
الغا:حذف
انعکاس صدا:طنین
باردار:حامله
بانگ و آواز:غو
بخار دهان:ها
برآمدگی شبیه دندان:دندانه
بردگی:رق
بزرگان:اکابر
بی‌بند و بار:هرهری
بی‌پرده:رک
پارسا:زاهد
پایتخت یونان:آتن
پراکندگی:شت
پرده‌دری:هتاکی
پشت سر هم:سریال
پنداری:گویی
پیشکش و هدیه:نثار
ترسیده:هراسان
تن و بدن آدمی:کالبد
تنها:یگانه
توانایی انجام کار:انرژی
جاری و روان:رایج
جای بدون هوا:وکیوم
جسور و دلیر:نفس کش
جلوس کرده:نشانده
جمع اکبر:اکابر
جمع کاسب:کسبه
جنگ:ناورد
چرم دباغی شده:ادیم
حرف پیروزی:وی
حفظ کردن:صیانت
حکیم و فرزانه:فیلسوف
خانه ییلاقی:ویلا
خداوند:رب

خداوند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درخت و بوته گل:گلبن
درون:تو
دلیل و جهت:برهان
دنباله‌دار کردن:تذنیب
دیشبی:دوشین
راه پرداختن به یک مسأله:رهیافت
روزانه:یومیه
روغن و چربی:په
زوبین:مک
زیاد کردن:تکثیر
سازنده زره:زراد
سامان دادن:ترتیب
سستی و تنبلی:کاهلی
سعادت:بهروزی
سوی و طرف:زی
شهر خراسان جنوبی:قاین
شهر خوزستان:گتوند
شیر:حیدر
صندلی پارک:نیمکت
عامل انتقال وراثت:ژن
علامت جمع فارسی:ها
عنصر قابل اشتعال:گوگرد
عود:ند
فرو گذاشتن:اهمال
فیلمی با بازی پل نیومن:هاد
فیلمی با بازی سروش صحت:زیرآب
قابله:ماما
قطعی برای کتاب:وزیری
قوه محرکه خودرو:موتور
قیچی پشم چینی:کاردو
گشودنی از مشکلات:گره
گنج:دفینه
لقب‌ها:القاب
متمایل به یک جهت:یک وری
مسلط بودن:حاکمیت
مغلوب شده:باخته
موهای پلک چشم:مژگان
ناقص:نارسا
نوشته شده:مکتوب
نویسنده ایلیاد و ادیسه:هومر

نویسنده ایلیاد و ادیسه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کار سرسری:سمبل
کشور اروپایی:یونان
کوزه بزرگ:هب
کیمیا:اکسیر
یادبود:خاطره