جواب بازی جدولانه (2) 578  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 578 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آتش قرآنی:نار
آسیب:اک
اثر الکساندر پوشکین:دامسیاه
اثر برتولت برشت:آدم آدم است
اثر چربی:لکه
اثر خواجوی کرمانی:گوهرنامه
اثر ژان پل سارتر:زنان تروا
اشاره به دور:آن
اصل نیست:قلابی

اصل نیست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اندیشه کردن:تدبر
ایمنی:امان
باطل شدن:هدر
بر هر درد بی درمان دواست:خنده
برای:واسه
برهنه:رت
بستن و دوختن:رتق
به دنیا آوردن:زا
به سبب:برای
بی‌پدر:یتیم
پایتخت زامیبیا:لوساکا
پایتخت هند:دهلی نو
پوشیده شده:مستتر
جامعه‌ها:جوامع
جای کم عمق آب:گدار
جمع شده در یک نظام:متمرکز
جنگی:رزمی
چالاکی:چستی
چهره:رو
حرف ندا:ای
حرف ندا:یا
حرف نفی:نه
خانه:کاشانه
خوابیده:نایم
خوی و سرشت:منش
داد و ستد:سودا
دارای طرح کلی:شماتیک
دارای مدرک کارشناسی:لیسانسیه
دودمان:تیره
راننده هواپیما:خلبان
سال گذشته:پارسال
سالک:رهرو
سرجوخه نیروی دریایی:سرناوی
سرنگون:وارونه
سزاوار و شایسته:شایان
شاید، اگر:احیانا
شرح و توضیح:بیان

شرح و توضیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر مرکزی:مامونیه
شهری در آلمان:هامبورگ
شکار:صید
شکافنده:باقر
ضمیر غایب:او
طاقت:یارایی
ظاهری:صوری
عدد خیطی:سه
غذای ظهر:ناهار
غنیمت جنگی:فی
فرمان توقف:ایست
فوتبالیست آرژانتینی:هیگواین
فوتبالیست اسپانیایی:موراتا
فوتبالیست انگلیسی:رونی
فیلمی با بازی فرامرز قریبیان:ریشه درخون
فیلمی با بازی لیلا حاتمی:سیمای زنی دردوردست
گلو:نای
گوارا:هنی
گوشه:کنایه
گیتی:جهان
لفظ انتها یا ابتدای کلمه:وند
مادر عرب:ام
مال:دارایی
متصل کننده دو قسمت جمله:که
متن‌ها:متون
مقوله ادبی و هنری:ژانر
ملخ دریایی:قمرون
منع شرعی:حرام
نابینا:کور

نابینا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناشایست:ناروا
ناشناخته:نا مانوس
نصیب و قسمت:آبخورش
نهفته:پنهانی
نوعی ساعت قدیم:شنی
همراه فراوان:فت
همه را شامل می‌شود:عموم
وحشی:دد
وسیله نقلیه اسکیمو:سورتمه
وسیله ورزش بدنسازی:دمبل
کارفرما:مباشر
کوفتن:زدن
یگانه:اوحد