جواب بازی جدولانه (2) 580  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 580 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب روستا:او
آبگیر:ژی
آدمی:انسان
اثر رضا امیر خانی:ارمیا
اثر فهیمه رحیمی:حرمدل
از آوازهای ایرانی:افشاری

از آوازهای ایرانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سلاح‌های سرد:خنجر
از سوره‌ها:تکویر
از علائم نگارشی:گیومه
از مراکز استان‌ها:یاسوج
استعداد فهم و دریافت:شم
انتقاد کننده:منتقد
بخار دهان:ها
بخت آزمایی:لاتاری
به رنگ نخود:نخودی
به طور کامل:کاملا
بوی رطوبت:نا
بی‌پروا:متهور
بیگانه:خارجی
پدر شعر پارسی:رودکی
پرده سینما:اسکرین
پست و زبون:خوار
پسوند خورنده:گسار
پسوند راننده:ران
پشت سر:ماورا
توانا:مقتدر
توانایی:یارایی
توانگر:متمول
تکیه کردن:اتکا
تیر کوچک:تیرک
ثروتمند تاریخی:قارون
چای فرنگی:تی
چهره:دیدار
حقیقی:واقعی
خالص و بی‌غش:سارا
خوبی:نکویی
درخت رز:انگور
دریا:یم
دریوزه‌گی:گدایی
دست کم:لااقل
دستبند:النگو
دفع کننده:دافعه
دور دهان:نس
دولا شدن:تاشدن
رازها:رموز
رانده شده:مطرود
رایگان:زب
رهبر انقلاب هند:گاندی
ریاکار:سالوس
سایه:نش
ستیزه و خلاف:فتنه
سرشت:خو
سیماب:جیوه
شبیه و مانند:مانا

شبیه و مانند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر آذربایجان غربی:خوی
شهر لرستان:پلدختر
شکار:نخجیر
شکل و صورت:شمایل
شیار داخل لوله تفنگ:خان
صداقت:راستی
طرف:ور
ظرف یخ:یخدان
عالم الهی:لاهوت
فرانسه قدیم:گل
فیلمی از وودی آلن:انیهال
فیلمی با بازی جمشید مشایخی:گالان
قطعه احتیاطی:یدکی
قومیت:ملیت
گمان‌ها:اوهام
گمراهی:تاری
لبه تیغ:یلمان
مدخل:ورودی
مسلم و قطعی:محرز
مقدار بار پشت خر:خروار
ملخ دریایی:قمرون
ممیزی:سانسور
منفرد:جرید
مهارت و توانایی:ید طولی
نادانی:جهالت
نرمه گوش:بناگوش

نرمه گوش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوشتن:نگارش
نیستی:هلاکت
هراس:هول
هرزگی:یاوگی
واقف شدن:شناختن
کار کننده:کارگر
کاملا، تماما:مطلقا
کدر:مات
کشور اروپایی:یونان
کنار و جانب:طف
یونجه:قت