جواب بازی جدولانه (2) 587  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 587 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب چیزی را با فشردن گرفتن:چلاندن
آرزوی بزرگ:آرمان
آسیاب آشپزخانه:هاون
آهوی ختن:اف
ابزار رسم زاویه:نقاله
اجابت کننده:مجیب
از این زمان:اندی
از سم‌داران:خوک
از سوره‌ها:غاشیه
اسب ترکی:آت

اسب ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسم:نام
اموال دزدی می‌خرد:مال خر
انجیر قرآنی:تین
بابا:پدر
بانگ سگ:وغ
باور قلبی:یقین
بخار دهان:ها
برخی اوقات:گاه
برف و باد شدید:کولاک
بزرگ:کبیر
بوم:جغد
بی‌ماننده:نادره
بیرق:لوا
بیماری زردی:یرقان
پایتخت مصر:قاهره
پراکندگی:شت
پسوند قید ساز:انه
پنبه پاک نکرده:وش
پندارها:اوهام
پهلوان:یل
پول ژاپن:ین
تعمیر لباس:رفو
تکیه دادن به بالش:لمیدن
تیر بزرگ:دیرک
جدا کردن:گسستن
جدا کردن سره از ناسره:نقد
جیوه:ابک
چه کسی:کی
حرف خوردنی:نون
خرده سنگ‌های ریز:شن
خو گرفتن:انس
خواهش نفس:هوس
خوراک ایرانی:پلو
درخت قالی:دار
دریای عرب:یم
دست‌ها:ایادی
دوستی از روی اخلاص:ارادت
دومین:ثانوی
دیگر:غیر
رفیق مشهدی:یره
ره‌آورد:سوغات
رودی در روسیه:ولگا
زمان:مدت
زن زیرک:ذکیه
سبو:گره
ستاره:نجم
سخت‌دل:قسی
سنگینی:متانت
سیال تنفسی:هوا
سیل‌گاه:آب کند
شهر سیستان و بلوچستان:میرجاوه
ضمیر انگلیسی:یو
طریقه:روش
طلایی:زرین
عدد ورزشی:دو
عنوانی برای مردان:آقا
غربال:الک
غلاف کارد و شمشیر:چخ
فرماندهان:امرا
فوتبال آمریکایی:رگبی
فیلمی با بازی حامد بهداد:دلخون

فیلمی با بازی حامد بهداد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قاعده و قانون:هنجار
قسمت خارجی ساختمان:نما
قصد و عزم:آهنگ
گمراهی:غی
گوارا:هنی
مال برخی‌ها رنگ ندارد:حنا
ماه خارج:اوت
متکبر و خودخواه:گران سر
محله:کوی
مخزن الکتریسیته:باتری
مداخله کردن:دخالت
مراد و مقصود:نیت
مرده:میت
مزه ناخوشایند:تلخ
مزور:دغل
مسکن و منزل:یورت
مصیبت زده:سوگوار
مظهر لاغری:نی
موجود خیالی ترسناک:غول
نابینا:کور
ناچار:لابد
نام:اسم
نام ترکی:آد

نام ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نام نهاده شده:موسوم
نظرخواهی و مشورت:صواب دید
نوشابه الکلی:لیکور
نوعی بیماری عفونی:وبا
نوعی حلوا:لو
نویسنده «کیمیاگر»:پایولوکویلیو
نیست شدن:فنا
هدیه دیدن روی عروس:رونما
همجنس بودن:جناس
همراه زنان دربار:ندیمه
همسر مرد:زن
ولگردی:هرز
وی:او
کدخدای خانه:کدیور
کشور مبارک:یمن
کم‌خردی:حماقت
یادداشت کردن:ثبت
یاری:مدد