جواب بازی جدولانه (2) 593  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 593 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آزاده:حر
ابزار چیدن ناخن:ناخن گیر
اثر م. مؤدب‌پور:یلدا
از ایالات آمریکا:دل آویر
از پیامبران:موسی
از جایی به جای دیگر رساندن:آوردن
از سم‌داران:خوک
از مراکز استان‌ها:اهواز
اسب ترکی:آت

اسب ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسباب خانه:مان
استادنوازندگان خسروپرویز:باربد
افسرده:دیپرس
الفبای موسیقی:نت
بر دو بخش پذیر است:زوج
به طور قطع:البته
به کار رفتن:صرف شدن
بها:نرخ
بیم دادن:تهدید
بیماری زردی:یرقان
پرستش‌گاه‌ها:معابد
پسوند پیدا کننده:یاب
پیرو دین مانی:مانوی
تازه به دنیا آمده:نوزاد
تحریم اجتماعی چیزی:تابو
تشابه و قیاس:تناظر
تعداد افراد خانواده:خانوار
جانور نرم‌تن شبیه حلزون:راب
جاهای عبور:معابر
جایزه هنرنمایی:نازشست
چند مورد:موارد
چیز:شی
چیزهای واضح:بدیهیات
حرف همراهی:مع
حیوان گران پوست:خز
خانه ییلاقی:ویلا
خریدن:شرا
خواب:نوم
خوش‌گذران:کامجو
خوشحالی:شعف
دارای هماهنگی:هارمونیک
دارنده:ذی
در بزرگ:دروازه
در بند کردن:اسارت
در زد و خورد نظیر ندارد:یکه بزن
دروازه‌بان آلمانی:مانویل نویر
دستگاه گرم کننده آب:آبگرمکن
دگرگونی:تبدیل
دماسنج:ترمومتر
ذره باردار:یون
رازها:رموز
رجولیت:مردی
رنجیدن:آزردن
رودخانه:نهر
ریز ریز:نمنم
زورمندی:یال وکوپال
ساکن کاخ:کاخ نشین
سختی و عذاب:وبال
سخن گفتن با صراحت:رک گویی
سر:رمز
سرزنش:لوم
سست و بی‌حال شدن:ضعف کردن
سنگینی:وزن
شاعر سده سوم و چهارم هجری:شهید بلخی
شبکه:نت
شعیر:جو
شهر فارس:نی ریز
شیشه آزمایشگاهی:آرلن
صحنه نمایش:سن

صحنه نمایش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صدای شکستن:تراک
ضربه با نوک پنجه پا:تیپا
ظرف آبکشی:دلو
عدد دو رقمی:نوزده
غروب کردن:افول
فرو خوردن خشم:کظم
فوقانی:زبرین
فیلمی با بازی ایرج طهماسب:آنسوی مه
فیلمی با بازی تعمت‌الله‌گرجی:یک روزگرم
قطع حیات:مرگ
قنات:کاریز
گذراندن:امرار

گذراندن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گوشه نشینی:عزلت
لایه سوراخ کره زمین:ازن
لشکر:سپاه
مادر:مام
مایع بین قرنیه و زجاجیه:زلالیه
مایه روشنی:آب
مقسم آب:میرآب
نهادتعیین‌کننده میزان مجازات:تعزیرات
نوعی حلوا:لو
نیلوفر:فل
هنگامی که:وقتی
وابسته به کارهای خیر:خیریه
وحشی:دد
کره:گوی
کشور آسیایی:ویتنام
کشور اروپایی:یونان
کم‌عرض:باریک