جواب بازی جدولانه (2) 595  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 595 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب دهان:خدو
آبخوست:جزیره
آره و بلی:آهان
آش:با
ابزار احتیاطی:یدک
ابزار داوری:سوت
اثر آندره ژید:ضداخلاق

اثر آندره ژید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از بت‌های جاهلیت:هبل
از پیامبران:الیاس
از جنس چرم:چرمین
از حروف الفبا:عین
از روی قصد:عامدا
اسباب زندگی:سامان
امور نیک:خیریه
اندیشه کردن:تدبر
بالیدگی:نمو
بدگویی:ذم
بهبود یافتن:حال آمدن
بهره:سهم
بیماری زردی:یرقان
پاکتر:اقدس
پرسش از مکان:کجا
پریشان:گیج
پست:دنی
پنکه:فن
پوست‌کن:سلاخ
پیمودن:طی
تمام:همه
تو در تو:لابلا
توانایی انجام کاری:جربزه
ثروتمند تاریخی:قارون
جامه آخر:کفن
جانشین او:وی
جانشین پادشاه:ولیعهد
جدا از هم:سوا
جنس غیر اصل:قلابی
حرف انتخاب:یا
حرف نوروزی:سین
خارج شدگان از بیعت‌باعلی(ع):خوارج
خون گرفتن از رگ:رگ زدن
دارای اهمیت:مهم
دارای سبیل پرپشت:سبیلو
دردسر:هچل
دردسر و گرفتاری:هچل
دروغ:کذب

دروغ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دریغا:هیهات
دستگاه نساجی:هف
دلیل‌های آشکار:بینات
دنیا:کیهان
راندن مزاحم:دک
رایگان:مفت
روح انسانی:جان
روش و سیرت:سنت
رویان:جنین
ریشه:بن
ریشه ریاضی:جذر
زمان:عهد
زن بهشتی:حوری
سایه:ظل
سرخی افق:شفق
سرگشتگی:تحیر
شراب‌خانه:میکده
شرافت:عز
شرمسار:خجل
شهر همدان:بهار
شهر کرمان:کهنوج
شهر کرمانشاه:هرسین
شهری در آمریکا:دالاس
شهری در هند:بمبیی
شکم‌بند طبی:گن
شکننده:ترد
صد متر مربع:آر
عدو:دشمن
عنوان‌پادشاهان پیشدادی:کی
عنوانی برای مردان:آقا
فرستاده خدا:پیامبر
فرمانروایی مالکین بزرگ:ملوک الطوایفی
فوتبالیست اسپانیایی:آلبا
فوتبالیست پرتغالی:ادر
فیلتر:صافی
قامت:قد
قدیمی:کهن
گام:قدم
گریبان:یقه
گودال:لان
گوشه:زاویه
لطیفه:جوک
مانند:چون
ماه هفتم قمری:رجب
مخفف از این:زین
مقدار فضای اشغالی جسم:حجم
مکان:جا
نخوردن غذا:امساک
نفس کشیدن:تنفس
نوعی نمایشنامه:درام
نومیدی:یاس
همنشین برهمن:رای
همه را فراگیرنده:عام
واسطه احضار ارواح:مدیوم
واگذار شده:موکول
ورقه ورقه شدن:تورق
وزن معادل ده گرم:دکا گرم
ویتامین جدولی:کا
ویران کردن:هدم
کارگران:عوامل

کارگران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کج:اریب
کشور آسیایی:هند
کشیش:قس
کلمه افسوس:اوه
کلمه تصدیق:بله
کلمه شگفتی:وه