جواب بازی جدولانه (2) 602  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 602 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب بدبو:گنداب
آب ترکی:سو
آبگیر:ژی
آشغال:زباله
آشکار شدن:ظهور
ابزار:وسیله
اتاق درس:کلاس
اثر امیل زولا:نانا
اثر عبدالحسین زرین‌کوب:بحردرکوزه
اثر فرزانه کرم‌پور:ضیافت شبانه
از جنس نمد:نمدین
از مدرسین دانشگاه:آموزشیار
اسب ماده:مادیان
اسباب آرایش:زیور
اصل سرمایه:راس المال
امر تو را اطاعت می‌کنم:لبیک
اندیشه‌ها:تدابیر
بانی:سرسلسله
بت:بغ
بخشاینده:حنان
بزه:گناه
بلعیدن:قورت دادن
بلندمرتبه:والا
به گریه انداختن:گریاندن
بیم و هراس:پروا
پارچه پاک کردن صورت:رومال
پایتخت سوئیس:برن
پراکندگی:نثار
پنبه‌زن:نداف
ترمز چهارپا:هش
تصدیق ایتالیایی:سی
توشه راه:زاد
تکه:پاره
تیر کوتاه:زج
تیم فوتبال انگلیسی:ساندرلند
چابکی:تندی
چراغ دریایی:فانوس
حرف نداری:بی
خواستن:طلبیدن
داوری:حکمیت

داوری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دلیر و بهادر:نیو
راه کوتاه:ره
رهایی:نجات
روایت کننده خبر:اخباری
روغن و چربی:په
زمان پرداخت پول:سررسید
سبقت از میان خودروهای در حال حرکت:لایی کشیدن
ستوده‌تر:احمد
سرای مهر و محبت:دل
سرشتن، مایه زدن:تخمیر
سلیم و شکیبا:خود دار
سه کیلوگرم:من
شاعد صده شش:انوری
شش:ریه
شهر مرکزی:فرمهین
شهر مرکزی:مامونیه
شهری در چین:تیانجین
ضربه فنی بوکس:ناکاوت
طبخ کردن:پختن
طریقه و روش:سیرت
ظرف سفالی بزرگ:تغار
عطش:تشنگی
عقاب:دال
علاقه:ود
علم سیاست:دیپلماسی

علم سیاست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
غده‌ها:غدد
فرستاده شدن:صدور
فرود آینده:نازل
فساد:تباهی
فیلم‌نامه:سناریو
قانون چنگیزی:یاسا
گرم شده از آتش:تفتیده
گلو:نای
مالدار:بای
متمایل به یک جهت:یکوری
مداوم:پیوسته
مدلل ساختن:ثابتکردن
مرغ خانگی:ماکیان
مرغ می‌رود:جا
مزه دهان جمع کن:گس
مظهر پلیدی:دیو
ملی:ناسیونال
میان:لا
میوه نورس:نوبر
نسبت همسران دو برادر:جاری
نشانه:اثر
نهایی:آخر
نوعی عدسی:کاو

نوعی عدسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همسایه:همجوار
هیچ‌کس:احدالناس
کمیاب:نادر
کوچک:صغیر
یگانه:تک
یورش:حمله