جواب بازی جدولانه (2) 607  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 607 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب آشامیدنی:ما
آبی که با سرعت زیاد جریان دارد:تند آب
آسیاب آشپزخانه:هاون
آسیب‌ها:بلایا
آغاز:بدو
آفت گندم:سن

آفت گندم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آلیاژی از آهن:فولاد
آکنده:پر
اثر برتراند راسل:درستایش فراغت
اثر روسو:قرارداد اجتماعی
اثر ساموئل بکت:مننه
اثر شهرنوش پارسی‌پور:شیوا
اثر صادق چوبک:عمرکشون
احساس درد در روده‌ها:دل پیچه
از ایالات آمریکا:هاوایی
از پیامبران:زکریا
از سوره‌ها:الرعد
از مراکز استان‌ها:اردبیل
اسب ترکی:آت

اسب ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افسون و نیرنگ:اروند
بدگمان:بد دل
برج داستانی:نل
بسپار:پلیمر
به اتفاق:باهم
به پا خاستن:قیام
بی‌باکانه:متهورانه
بی‌مو:تاس
پرستش:یسنا
تازه:نو
ترساندن و گریزاندن:رم دادن
ترشرویی:اخم
تقلب کردن:جعل
تلف کردن آب:هرزدادن
توشه سفر:زاد
جای قرار:مقر
جبین:پیشانی
جد:نیا
جنگ:ناورد
چپق کوچک:پیپ
چراغ:سراج
چسبیده:دج
چوب خوشبو:ند
خاک:گرد
خوشگذران:کامران
در رگ‌ها جاریست:خون
درخت قالی:دار
درخواست:تمنا
درون:داخل
دریانورد:ملوان
دزد ناشی به آن می‌زند:کاه دان
دشمنی:عداوت
دنباله‌رو:پیرو
دیفتری:زهرباد
راندن مزاحم:دک
راهنمایی:هدایت
رقاص:پاکوب
روبند:ماسک
رود شمال خوزستان:دز
روی و رخساره:خد
زراعت:کشاورزی
ساختمان:بنا
ساده‌دل:هالو
سخن‌چین:غماز
سنگ قیمتی:جواهر
شبیه و مانند:فش
شهر بی‌دفاع:رم
شهر خوزستان:هندیجان
شهری در ایتالیا:تورین
شکاف و رخنه:جر
طبقه پایین تر از سطح زمین:زیرزمین
عدد اول:یک
فراخی:وسع
فراوانی:بسامد
فریب:نیرنگ
فلانی:یارو
فن‌ورز:تکنیسین
قضاوت کردن:داوری
گل سرخ:رز
گوشه‌گیری:انزوا
گوشه‌ها:زوایا
لگام:عنان
مریخ:بهرام
مورچه ریز:ذر

مورچه ریز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نزدیک شدن:تقارن
نزدیک و بی‌فاصله:تنگاتنگ
نمونه خروار است:مشت
نوعی چاپ:افست
نوعی عقرب:جراره
نوعی قهوه:کاپوچینو
نوعی نمایشنامه:درام
نیایشگاه زرتشتیان:آتشکده
نیرومند:توانا
هدهد:پوپک
هرج و مرج طلبی:آنارشیسم
ویتامین جدولی:کا
کالا:متاع
یار ایکس:ایگرگ