جواب بازی جدولانه (2) 608  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 608 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آماس:پف
اثر جمال‌زاده:یاد و یادبود
اثر فهیمه رحیمی:ماندانا
اثر هرمان هسه:رسهالده

اثر هرمان هسه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از ایالات آمریکا:کارولینای جنوبی
از حروف الفبا:میم
از شکل درآمده و خراب:قراضه
اصل سرمایه:راس المال
افزون بر این:مضافا
اما:لیک
بریدن از بیخ:حذ
بستر:تشک
بلبل:هزاردستان
بند پای زندانیان:لگ
به نوبت کاری انجام دادن:تناوب
بوی ماندگی:نا
پایتخت پاناما:پاناماسیتی
پستانداری با پوست گرانبها:سمور
پسوند پیدا کننده:یاب
پشته خاک:تل
پیشینیان:گذشتگان
تارتن:تننده
ترانه خواباندن کودک:لالایی
توشه سفر:زاد
تیم فوتبال فرانسوی:بوردو
جای سردسیر:ییلاق
جنگ:ناورد
جهش:پرش
چسبنده:دج
چندین دایره:دوایر
حتمی بودن:قطعیت
حرف دهن کجی:یی
حرف همراهی:با
حرکت با یک پا:لی
حرکت کرم گونه:وول
حسرت و دریغ:هیهات
خارجی:بیرونی
خواننده و نوازنده:رامشگر
خوب جلوه دادن:ظاهرسازی
خوردنی در صبحانه:مربا
در حال گریستن:گریان
درخت انگور:مو
درمانده:ناامید
دزد:لص
دست عرب:ید
دو برادر:اخوان
دورویی:ریا
دکان خرید و فروش ارز:صرافی
راه کوتاه:ره
رها:آزاد
رود ایتالیا:پو
ریز اندام:فسقلی
زدن قلب:تپش
زنان قرآنی:نسا
ساز مولانا:نی
سالخورده و با تجربه:ریش سفید
سرباز نیروی دریایی:ناوی
سم خطرناک:سیانور

سم خطرناک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سنجیدن:قیاس
سهم دولت از درآمد مردم:مالیات
شمعک:پیلوت
شهر رازی:ری
شهر همدان:رزن
شهری در آمریکا:نشویل
شکاف باریک:شیار
صحرای آمریکا:نوادا
صومعه:دیر
طبیعت و سرشت:نهاد
ظرف نگهداری یخ:جایخی
ظروف مسی می‌سازد:مسگر
عزیز عرب:ام
غار نبوت:حرا
فراهم کردن:تامین
فرش بزرگ:قالی

فرش بزرگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فرومایه:سافل
قابل دوام:ماندنی
قیمت داشتن:ارزیدن
گریزنده:هارب
متحرک:جنبنده
مرتفغ:بلند
مرسوم:متعارف
مسابقه اتومبیل رانی:رالی
مشغول در امور صنعتی:فنی
مقابل:ازا
مقام و ارزش:ارج
مقدس بودن:قداست
مکیدن:مز
میان:بین
ناگفتنی:مگو
نبودن:غیاب
نوار ضبط و پخش صدا:کاست
نوازنده:رامشی
نوعی بیماری عفونی مسری:وبا
هر یک از طرفین‌محورزمین:قطب
همه را شامل می‌شود:هر
کشتن:قتل
کشور آسیایی:کویت
کمک کننده:یاریگر
کنار چای:قند