جواب بازی جدولانه (2) 619  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 619 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آثار ادبی:ادبیات
آزاده:حر
آشکار:علنی
آشکارساز محل هواپیماها و کشتی‌ها:رادار
آهن:حدید
آواز خواندن:سرودن
اثر آلفونس دوده:همسران هنرمند
اثر جمال‌زاده:زمین ارباب دهقان
اثر ساموئل بکت:من نه
اثر ماکسیم گورکی:چلکاش
اثر مهشید امیرشاهی:درسفر
اثری از یان فلمینگ:تندربال

اثری از یان فلمینگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اجداد:نیاکان
از سازهای زهی:سه تار
افراد و اشخاص:احاد
اندازه‌ها:مقادیر
ای خدا:یارب
بخش پایین جامه:دامن
به اسارت در آوردن:بند کردن
بی نظم و قاعده:هردم بیل
بی‌تأمل:بیدرنگ
بی‌مانند:نادره
بیکاره و فقیر:لات ولوت
پسوند پاسداری:بان
پسوند پیدا کننده:یاب
پشیمانی:ندامت
پنکه:فن
تازه:نو
تلخ عرب:مر
تون حمام:گلخن
تکه‌ای پارچه ابریشمی:حریره
جهنم:هاویه
چانه:زنخدان
چسبنده:دج
چطور:چگونه
چه کسی:که
چهره:رخ
حرف افسوس:آه
حرکت کرم گونه:وول
خرده گرفتن:ایراد
خشکی:یبس
خطوط موازی در طراحی:هاشور
خوب و زیبا:نیکو
دارالایتام:یتیم خانه
درام عامه‌پسند:ملودرام
درست دانستن:تایید
دست نخورده:بکر
دیوار بلند و محکم:ترا
رادیکال:تندرو

رادیکال در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راز ناگفتنی:مگو
راه کوتاه:ره
راهرو سرپوشیده:دالان
رعد:تندر
رهبر:هادی
روسری زنان:سربند
رویان:جنین
ز ... بود مرد را راستی:نیرو
ستون بلند مساجد:مناره
سهم دولت از درآمد مردم:مالیات
شهر کردستان:سروآباد
شهری در فرانسه:رن
شکست و پراکندگی لشکر:هزیمت
شکوه:فر
صدای بالا کشیدن مایع:هرت
صریح:رک
صنم:بت
صورتحساب:سیاهه
طایفه:ایل
طلایی:زرین
عادل:دادار
عاشق شدن، آرزومند شدن:هوایی شدن
عدد قرن:صد
عزیز عرب:ام
فارغ و آسوده:سبک بال
فرمان بردن:تمکین
فرمانفرمایی‌ها:امارات
گلی سفید رنگ:نرگس

گلی سفید رنگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لنگه بار:تا
مأمور شهربانی:آجان
مجموعه:ست
مرد جوان:شاب
مرض سگی:هاری
معشوقی و محبوبی:دلبری
ملاح:دریانورد
موی پیشانی:توک
میزان ... ملت است:رای
نان شب مانده:بیات
نگهبان مرز:مرزبان
نویسنده زنان دانشمند:مولیر
هدیه دادن:اهدا
وارونه و معکوس:نگون سار
وجود داشتن:بودن
وسیله ذخیره اطلاعات:دیسکت
کلام پرسشی:آیا
کلمه افسوس:آه
کوشیدن:جهد
یگانه:واحد