جواب بازی جدولانه (2) 623  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 623 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب فروش:سقا
آزمایش لباس:پرو
ابزار شکسته بندی:اتل
اثر شاتوبریان:رنه
اثر عبدالحسین زرین کوب:تاریخ مردم ایران
اثر گی دو موپاسان:بابای سیمون

اثر گی دو موپاسان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ادامه ندادن:بس کردن
از آرنج تا مچ:ساعد
از سوره‌ها:یس
از ماه‌های میلادی:ژانویه
از وسایل پرواز:بالون
از وسایل گرمایشی:شوفاژ
اشاره به دور:آن
اطلاع، آگاهی:سررشته
امر از آمدن:بیا
با اصرار:مصرا
با تفصیل:مشروحا
باوقار و باتربیت:جنتلمن
بچه گوسفند:بره
بخت و طالع:فال
بخشیدن:دادن
بدعهدی و بی‌وفایی:خیانت
بشقاب دراز و بزرگ:دیس
بهابازار:بورس
بی‌اختیار:بیخود
بی‌رنگ شدن:رنگ باختن
پدر و مادر:والدین
پرستار کودک:دده
پرهیزکاری:تقا
پشت سر:پس
پول ژاپن:ین
پیامبران:رسل
پیش‌شماره:کد
پیمان بستن:عقد
جیره، مستمری:راتب
چهره‌ای تیره دارد:سیاه چرده
حرف درد:آخ
حساب شده:شمرده
خبر خوش:نوید
خرخر:خرناس
خط‌کش مهندسی:تی
خیالات:اوهام
دارای دلیل:مدلل
درد:الم
درس خوانده:ملا
دل:فواد
دهنه:لگام
دوستی:ود
دوستی و محبت:وداد
ذکر و دعا:ورد
راه کوتاه:ره
راهنمایی:ارشاد
رفتار به نرمی:مدارا
رنج و آزار:درد
زردی:یرقان
زیاد شدن:تعدد
زیر:تحت
سپاه:عسکر
سپیدار:پد
سختی:شقا
سلامتی می‌آورد:سلام

سلامتی می‌آورد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سنگ گرانبهای کبود:یشم
شامه‌نواز:بو
شکن:چین
ضمیر فرنگی:یو
عدد تنفسی:شش
عهده‌داری:مسیولیت
فروشگاه بزرگ:سوپرمارکت
فصیح:غرا
قعر چیزی:ته
گرم و سوزان:حار
گفتار:قال
گمراهی:غی
گنجه لباس:کمد
ماه نو:هلال
مایه روشنی:آب
مربوط به کلیه:کلیوی
مرغ ماهی‌خوار:حواصیل
مژده رسان:بشیر
معین:مشخص
مغازه:دکان
منقار مرغ:نوک
موجود خیالی ترسناک:دیو
موجودات شش پا:حشرات
ناپیدا:پنهان
نخستین:اولیه
نرم و روان:لین
نقاط ضعف و قوت‌برمی‌شمرد:نقاد
نهر و جوی:رود
نوشابه الکلی:لیکور
نوعی کباب:شیشلیک

نوعی کباب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نویسنده «جیمز باند»:یان فلمینگ
هدهد:پوپک
هوشیار:بیداردل
ویران کردن:هدم
کره:گوی
کشیدن دست بر سر:مسح
کمیابی:ندرت
یگانگی:احدیت