جواب بازی جدولانه (2) 624  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 624 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آسیب:بلا
آفرین:احسن
آهو:ظب
آهوی کوهی:کل
ابزار آشپز و نجار:رنده
اثر پا:رد
اثر حسینقلی مستعان:نوری

نیتروژن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر سیمین دانشور:ساربان سرگردان
اثر علی محمد افغانی:همسفرها
از آفات درختان:شته
از ادات پرسش:آیا
از ادات پرسش:چی
از القاب اروپایی:لرد
از چاشنی‌ها:سس
از سوره‌ها:مسد
از عناصر جامد:فسفر
از مقام‌های موسیقی:حجاز
الیافی برای ساخت طناب:کنف
امانتدار:امین
امر از آمدن:بیا
ایستگاه راه‌آهن:گار
بازیگر فیلم آناهیتا:نرگس محمدی
بخشش:داد
بخشیده شده:معاف
برتر از گوهر:هنر
برطرف کردن:مرتفع ساختن
بزرگ:گت
بنده زرخرید:قن
بی‌بند و بار:هرهری
پایان یافتن:سرشدن
پریدن:جستن
پیر:مسن
تجزیه شده:مجزا
تحمل کردن، رنج بردن:کشیدن
ترسناک:دهشتناک
تفاخر کردن:کلاه کج نهادن
تکیه‌گاه:مسند
تیر انداختن:رمی
جانب:سوی
جوانمرد:راد
جوشش:غلیان
حرف خوردنی:نون
حرف نداری:بی
حرکت روی آب:شنا
خط‌کش مهندسی:تی
خطاب بی‌ادبانه:هی
خو گرفتن:انس
خودرو:ماشین
خوشبخت:سعید

خوشبخت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خوشحالی:شعف
خوک نر:ساد
داستان بلند:رمان
درخت انگور:مو
درخشش:جلا
دشمن درخت:تبر
راه رفتن:مشی
رنگ نقاشی:آبرنگ
رها:آزاد
روشنی و فروغ:تابش
روی و رخساره:خد
زمان‌سنج:تایمر
سالن بزرگ:سوله
سخت‌تر:اشد
سختی و صلابت:شدت
سرا:خان
سیر کردن:گشت زدن
شأن و شوکت:فره
شادمانی:خشنودی
شهری در ترکیه:وان
شکستگی خفیف:ترک
شکستگی در سطح زمین:گسل
شیار کوچک:خش
صف:رده
عدد فوتبالی:نود
فرشته:ملک
قابل رویت:مریی
قسمتی از گوش:نرمه
قلعه‌ها:قلاع
قوه حافظه:یاده
گردن کلفت:قلدر
گردیدن:شدن
ماهوت پاکن:برس
مجلس اعیان:سنا
محل شستن ظروف:ظرفشویی
محل عبادت:معبد
مدن:شهر
مرغ سعادت:هما
مفهوم لطیف:نکته
من و شما:ما
منسوب به ظاهر:ظاهری
ناراست:کج
نویسنده آدم آدم است:برتول تبرشت
نویسنده بامداد خمار:فتانه حاج سید جوادی

نویسنده بامداد خمار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همسر آمدم:حوا
وانمودگر:متظاهر
وسیله نقلیه موتوری:ماشین
کار راننده تاکسی:مسافرکشی
کره:گوی
کوهان شتر:سنام