جواب بازی جدولانه (2) 628  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 628 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب بینی:فین
آب نیمه گرم:ولرم
آزاده:حر
آشتی:سلم
ابزار کشیدن دایره:پرگار
اثر صادق هدایت:سگ ولگرد
اثر عباس معروفی:ورگ

اثر عباس معروفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر غزاله علیزاده:شب های تهران
اثر محمد ایوبی:پایی برای دویدن
اثر محمد حجازی:هما
از هر طرف:همه جانبه
از یک پدر:تنی
اغلب اوقات:غالبا
اندیشه‌ها:تدابیر
انگشت اشاره:سبابه
باب روز:مدرن
بالا آمدن آب دریا:مد
بدن:جسم
برطرف کردن:مرتفع ساختن
بزرگ‌منشی:نب
بند کردن:اسر
به خود بالیدن:غرور
به دنیا آوردن:زا
بی‌هوا:وکیوم
بیماری زردی:یرقان
پایتخت یونان:آتن
پرنده:مرغ
پوستین:وت
پیکر، هیکل:قالب
تا:الی
تشکر فرانسوی:مرسی
تصویر کلی:شما
تقویت امواج صوتی:رله
ثروتمند شدن:تمول
جانماز:سجاده
جنگ‌آزموده:رزم آزما
جوانمرد:راد

جوانمرد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جوش خمیر:وز
چارشاخ:شنه
چانه:زنخ
چیز:شی
چین و شکن:یرا
خروش:غرنبه
دختر:دخت
درخت آزاده:سرو
درد چشم:رمد
درمانده و ناتوان:زمین گیر
دریای خرد:دریاچه
دستگاه هشدار خودرو:بوق
دیدار کردن:لقا
دیوار بلند و محکم:ترا
رزق:روزی
رها شدن:رستن
روشنی:نور
زبانه آتش:شعله
زنگ بزرگ:درا
زه کمان:وتر
زوبین:مک
ستایش شده:ستوده
ستون بدن:پا
شادی:سرور
صاحب:ذا
صفت سرو:سهی
طریقه:روند
ظاهرسازی:تصنع
عقد موقت:صیغه
فراوان:زیاد
فرومایه، پست:دون
فقیر:ندار
قطار:ترن
گناهان:ذنوب
لحظه:دم
لشگر:جند
محل نگهداری بیماران روانی:تیمارستان
محلول‌نگهدارنده نیازهای‌سلولی:سرم
محور:اسه
معشوق:نگار
ملامت کننده:لایم

ملامت کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
میل کردن:عطف
میهن:وطن
میوه باب گلو:هلو
میوه گرمسیری:موز
نادان، کودن:غت
نه، خیر:نچ
نوع:جور
نوعی استخدام:پیمانی
نوعی رستنی نهانزا:خزه
نویسنده برادران‌کارامازوف:فیودورداستایفسکی
نکوهش:ذم
هر پایه نردبان:پله
همراه کج:معوج
واحد اندازه گیری دستی:وجب
کبوتر دشتی:یمام
کشوری آسیایی:مالزی
کشیده شده:ممتد
کنایه از بسیار جدی بودن:عصا قورت دادن
کنجد کوبیده:ارده
کوی:برزن