جواب بازی جدولانه (2) 629  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 629 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آرامش دهنده دل:دل آرام
آزمندی:شح
آسیب:لطمه
ابر نزدیک زمین:مه
اثر حسینقلی مستعان:شهرآشوب
اثر حسینقلی مستعان:قصه انسانیت
اثر رضا امیرخانی:مناو

اثر رضا امیرخانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر گراهام گرین:جان کلام
اثر مارسل پروست:طرف گرمانت
از ایالات آمریکا:کنتاکی
از پیامبران:ادریس
اسب ترکی:ات
اسم ترکی:اد
امر از رفتن:رو
اندوهگین شدن:افسردن
اکسید کلسیم:آهک
بانگ و آواز:صدا
به اتفاق:باهم
به جا آوردن:ادا
به دنیا آوردن:زا
بوزینه:میمون
بین:لا
پارچه سوراخ سوراخ:تور
پارچه معیوب:زده
پاکی:قدس
پدر سام در شاهنامه:نریمان
پیوسته و متفق:متحد
ترس و هراس:بیم
ترمز چهارپا:هش
تصدیق انگلیسی:یس
تیر پیکان‌دار:یب
جاده راه آهن:ریل
جای بازگشت:ماب
جغد:بوف
جوانمردی:مروت
جوجه تیغی:راورا
چسبنده:دج
حرف ندا:یا
حق دلالی:کمیسیون
خماندن:تاب دادن
خو گرفتن:انس
خوش‌قدم:صاحب قدم
داخل:درون
دزد:لص
دهل:کوس
دیروز:دی
دیه:خونبها
دیوانگی:جنون
رد شده:مردود
رود آسیای میانه:سیردریا

رود آسیای میانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ریاکار:سالوس
زیبا و خوشگل:ظریف
زیر نظر گرفتن ستارگان:رصد
سایه:نش
سه کیلو گرم:من
شکستگی خفیف:ترک
شیمی پدیده های حیاتی:بیوشیمی
صفت چای داغ:لبسوز
طفیلی:سربار
عالم وهم و خیال:هپروت
عظمت:کبریا
فتنه و فساد:آشوب
فلز سرچشمه:مس
قدیمی‌ترین پهلوان زورخانه:پیشکسوت
قرار دادن:نهادن
قسمتی از سازمان نیروی انتظامی:کلانتری
قعر جهنم:درک
گنجه لباس:کمد
مأمور اجرای وصیت:وصی
مایعات به کسی خوراندن:نوشاندن
مجازات کردن به قصد تأدیب:ادب کردن
مدح:ثنا
مرتب و آماده:بسامان
مرطوب:خیس
مکافات و پاداش:جزا
میل و آرزو:هوس
ناپدید شدن:غیب شدن
نامتوازن کار کردن موتور:ریپ زدن
نشانه مفعولی:را
نفیس:گرانبها
نقشه کاری را کشیدن:طرح کردن
نوشتن:ثبت
نوعی رقص ایرانی:باباکرم

نوعی رقص ایرانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی ماهی بی فلس:قباد
نوعی کفش:گیوه
نی میان تهی:نال
وسیله بالا رفتن:نردبان
کارگردان «موش‌ها و آدم‌ها»:لوییس مایلستون
کالاهای‌ارسالی به کشور دیگر:صادرات
کرشمه:ناز
کشور آسیایی:لایوس
کشیش:قس
کوچکترین‌مقدار کمیت فیزیکی:کوانتوم