جواب بازی جدولانه (2) 63  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 63 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اسکلت:استخوان بندی
سرزمین های تحت سلطه:مستعمرات
پرده عنکبوت:تنته
حرف همراهی عرب:مع

حرف همراهی عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
من و تو:ما
دریغا:دردا
کارها:اعمال
فیلمی با بازی ثریا قاسمی:ستاره و الماس
ماهی کنسروی:تن
طبخ کردن:پختن  
مدعی شدن:ادعا
بیمار:ناسالم
بخشنده:وهاب

بخشنده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نشانه مفعولی:را
دستور:امر
شهر کردستان:بانه
حرف افسوس:آه
مشک:خی
پادگان:ساخلو
جار و جنجال:هیاهو
سری:نهانی
طایفه:قبیله
اسم:نام
تعدادی از مردم:عده
تیم فوتبال ایتالیایی:یوونتوس

تیم فوتبال ایتالیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خوش قد و قامت:رعنا
رود اروپایی:رن
نصف:نیم
مدح و ستایش:نعت
امرود:مل
بهشت:مینو