جواب بازی جدولانه (2) 630  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 630 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آزمند:حریص
ابتدایی، آغازین:بدوی
اثر آنرده ژید:امنتاس
اثر ایوان تورگنیف:سیلاب بهاری
اختراع مارکونی:رادیو

اختراع مارکونی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از پوشاک:ژاکت
از حروف الفبا:ی
از شرکت‌های هواپیما سازی:ایرباس
از فلزات پرمصرف:آلومینیوم
از ورزش‌های زمستانی:اسکی
انجام کاری به نوبت:تناوب
باحمیت:غیور
بازیگر «اینجا بدون من»:فاطمه معتمد آریا
بالانس:تراز
بر هم خوردگی تعادل روانی:روان پریشی
به دفعات:مکرر
به شیوه صوفیان:صوفیانه
به کلی، تماما:یکسره
بیرون رونده:صادر
پادشاهی:ملکت
پایان، آخر:ختام
پدر:اب
پدر ترکی:آتا
پدر مرده:یتیم
پسوند شباهت:سا
پول ژاپن:ین
پیمان ناقلا:ناتو
تپانچه:تس
جاوید:ابدی
جایز شرعی:حلال
چاپلوسی:خود شیرینی
چهارپایان:ستور
چوب خوشبو:ند
حال‌ها:احوال
حرف همراهی:مع
خرخر موجود زنده:خرناس
خواهر پدر:عمه
داخل:درون
دارای حجم زیاد:حجیم

دارای حجم زیاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دشمنی:نزاع
دوزنده:خیاط
روان ساختن:ادرار
رودی در آذربایجان غربی:سیمینه رود
زر:طلا
زنده:حی
زود:فوری
ساز و برگ اسب:یراق
سازگاری:وفاق
سال ترکی:ییل
سانتیمتر مکعب:سیسی
سایه:نش
سپاهی:لشکری
سر:کله
سقف فروریخته:آوار
شراب:می
شهر خراسان جنوبی:نهبندان
شهری در فرانسه:رن
شوخی احمقانه:خرکی
شیرین بودن:حلاوت
صورت و پیکر:شکل
ضمیر همیشه غائب:او
طلای سفید:پلاتین
ظرف ذوب کردن طلا و نقره:بوته
عارضه، حادثه:پیامد
غربال:الک
فرود آمدن:هبوط
فریاد:غریو
فریب دهنده:دجال
فعال و مفید:کاری
فیلتر:صافی
قتل سیاسی:ترور
قوای مدرکه:حواس
قیمت بازاری:فی
گرامی:عزیز
گرداگرد:حوالی
گردش کودکانه:ددر
گستاخ و بی‌باک:جری
گمراه:ضال
گیاهان:نباتات
لفظ انتهای کلمه:پسوند
ماه صیام:رمضان
مخلوط پی‌ریزی ساختمان:شفته
مرغ ماهی‌خوار:حواصیل
مسئول و عهده‌دار:سرپرست
مستی:سکر
معتقد به اسلام:حنیف

معتقد به اسلام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
معروف:سرشناس
معطر:بویا
ناپدری:راب
نام ترکی:آد
ناهماهنگ:ناجور
نشانه:آیت
نوشابه الکلی ضعیف:آبجو
نوعی شیشه:بلور
نیم صدای گنجشک:جیک
همنشین:ندیم
واژگون:چپ
کشور آسیایی:کویت