جواب بازی جدولانه (2) 631  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 631 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


ابزار آتش‌زنی:فندک
اثر بزرگ علوی:ازبکها

اثر بزرگ علوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر ژولین گرین:هرمردی درشب خویش
اثر فرخنده آقایی:گربه های گچی
از بیماری‌های همه‌گیر:وبا
از جنس چوب:چوبین
از ماه‌ها:مرداد
اندیشمند:فکور
اندیشه:سگال
ایالتی در آمریکا:تنسی

ایالتی در آمریکا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بانگ:آوا
بحث کردن:سروکله زدن
بذر گیاه:تخم
برای تولید گاز استیلن در جوشکاری به کار می‌رود:کاربیت
برنده:تیز
بریدن شاخه‌های زاید درخت:هرس
به کنجی خزیدن:کز
پارچه رنگ می‌کند:رنگ رز
پایتخت الجزایر:الجزیره
پرستار کودک:دده
پرستار کودک:لله
پس از آن:آنگاه
پسوند دارندگی:مند
پناهگاه:ماوا
پنداشتن:فرض
پیوند دادن ظروف شکسته:بندزدن
ترکیب سه اکسیژن:ازن
تمام و کامل:تام
تکبر کردن:فره
تیزی:تندی
جزایی:کیفری
چراگاه ایلات و عشایر:یورت
چرک:ریم
چهره:رخسار
حرف دهن‌کجی:یی
حرف ندا:یا
خرد:ریز
خشکی:یبس
خلاص شدن:رهایی
خمیده:دوتا
دانا:فهمیده
درون دهان:بج
دستگاه باد کردن چرخ:تلمبه
دشمن سرسخت:لد
دیروز:دی
راه شاعرانه:ره
رایگان:زب
رفتار و حرکات:ژست
رفیق مشهدی:یره
زیرکی:دها
سال ترکی:ییل
ستم:بیداد
سرای مهر و کین:دل
سگ کودکانه:هاپو
سه کیلوگرم:من
سوراخ:روزن
سیاهی:سواد
سیم و زر قلب:ماخ
شمای انگلیسی:یو
شهر بادگیرها:یزد
شهر خوزستان:دزفول
شهری در چین:شنزن
شکار:صید
شکایت:گله
شکوه و جلال:کیابیا
ضرورت:لزوم
ظفر:پیروزی
عقب:پشت
عید مسیحی:نویل
عید ویتنامی‌ها:تت
غارت کردن:چاپیدن
غذای آبکی:آش
فرزند:ولد
فزون:اضافه
قطعه احتیاطی:یدکی
قوم ساده‌دل:لر
گاز گرفتن:دندان زدن
گودال:لان
متال:فلز
مته برقی:دریل
محل نخجیر:شکارگاه
مراسم یادبود:یادمان
مربوط به فن:فنی
مطلع:آگاه
مقاصد:اهداف
موی پشت لب:سبیل
مکیدن:مز
میوه جالیزی:خربزه
ناشناس:نکره
نام ترکی:آد

نام ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نویسنده «جیمز باند»:یان فلمینگ
همراه ستد:داد
همراه کلک:دوز
واحدی برای وزن:خروار
وسیله کندن:بیل
کارگردان «زندگی پی»:انگلی
کشور آفریقایی:سیرالیون
کشور اروپایی:نروژ
یوزپلنگ آمریکایی:جگوار