جواب بازی جدولانه (2) 635  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 635 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آتشدان حمام:تون
آنجا:اندون
آهنگر:نهامین
اثر الکساندر پوشکین:فواره باغچه سرای

اثر الکساندر پوشکین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از استان‌ها:همدان
از پیامبران:ادریس
از ورزش‌های پرتابی:دارت
از کلمات استثنا:مگر
اسب سرخ مایل به سیاه:کهر
اضطراب و بی‌تابی:تاس
انبار کشتی:خن
انجام دهنده کار:مرتکب
اندک:کم
اهل هرات:هریوه
ایستاده:برپا
باد برین:صبا
باز:اوپن
بدوی:بیابانگرد
برخی از سر گشادش‌می‌نوازند:سرنا
برنج ته قابلمه:ته دیگ
بروز دوباره علائم بیماری:عود
بی‌قید و بند:آزاد
بیکاره:هرزه
پایه‌ها:ارکان
پدر خاک:بوتراب
پدران:آبا
پیر:کهنسال
توانایی:یارا
تکبر:نخوت
جاده قطار:ریل
جنس برخی ظروف:تفلون
جهانی که در آنیم:دنیا
جهش:پرش
چرک:ریم
حسرت و دریغ:هیهات
خلق شده:آفریده
خماندن:تاکردن
خواب سبک:چرت
خواهر:اخت
خودستایی:لاف
درس خوانده:ملا
دست عرب:ید
دستگاه نساجی:هف
دیوار کوتاه:نرا
رفیق مشهدی:یره
روشندل:کور
زدنی بدنساز:وزنه
زمین خشک و سخت:دغ
زن و فرزند دارد:عیال وار

زن و فرزند دارد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سازی که زه دارد:زهی
سحر:جادو
سرای مهر و محبت:دل
سرزمین:دیار
سرما:زم
سریع:زود
سفره بزرگان:شیلان
سود پول:ربا
شجاعت:دلیری
شهر سیستان و بلوچستان:خاش
شهر مازندران:تنکابن
شیک و قشنگ:لوکس
صدایش از دور خوش است:دهل
عدد ماه:سی
عظمت:کبریا
علم پزشکی:طب
فراخ و وسیع:پهن
فرخنده بودن و نبودن:آمدنی امد
فرسوده:زواردررفته
فشار برای جابجا کردن چیزی:هل
قصد کردن:همت
گزیدن:اختیار
گوشت بریان:کباب
لوله گوارشی:مری
ماشین حساب قدیمی:چرتکه
مال مردم به تاراج می‌برد:غارتگر
محصلان حوزه علمیه:طلاب
مخفف از این:زین
مسرف:ولخرج
مفهوم لطیف و دقیق:نکته
منشی:سکرتر
مورچه می‌خورد:مورچه خوار
نشانه:آیه
نمایش تلویزیونی:شو

نمایش تلویزیونی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوع، گونه:جور
نوعی خرچنگ دریایی:میگو
نیتروژن:ازت
نیمه بار:تا
همراه فراوان:فت
هیزم:هیمه
واحدی در سطح:آر
واداشتن به کاری:جبر
وال:بالن
وسیله شکسته‌بندی:اتل
وسیله فرود از ارتفاع:چترنجات
ویتامین جدولی:کا
ویرانه:خرابه
کدو:اج
کشور اروپایی:ارمنستان
کمر:میان