جواب بازی جدولانه (2) 637  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 637 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


اثر آنتوان دو سنت اگزوپری:هوانورد
اثر جواد مجابی:فردوس مشرقی
اثر عطار:اسرارنامه
اثر فرزانه کرم پور:کشتارگاه صنعتی

اثر فرزانه کرم پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسباب خانه:مان
اصل نیست:فرع
افترا:تهمت
با ناخن روی پوست کشیدن:خاراندن
بخار دهان:ها
بلندی:اوج
بلی:آری
بند دست یا پا:مچ
بنده زرخرید:قن
بی مرود و ناکس:نامرد
بی‌سواد:امی
بی‌هوشی:غش
پاینده و دائم:پایسته
پر، بسته:کیپ
پرچم:رایت
پیروان مذاهب دارای کتاب:اهل کتاب
پیروز:برنده
تاب و توان:نا
تعظیم کردن:کرنش
تقویم:سالنامه
تمام، همه:سراسر
توبه پذیرنده:تواب
ثروتمند هندی:مهاراجه
جانشین او:وی
جد:نیا
جمهوری‌ها:جماهیر
چارشاخ:شنه
چرک و ریم:سخ
چوب خوشبو:ند
چین و شکن:یرا
حاضر:آماده
حالتی پس از چرخیدن زیاد:سرگیجه
حداکثر:بیشینه
حرف تردید:یا
حسرت خوردن:اسف
خانه شعری:بیت
خشک و شکننده:ترد
خم و شکن:پیچ وتاب
خوبی:نکویی
دارای آب و هوای گرم:گرمسیر
در:باب
درخت آزاده:سرو
دفتر کوچک:دفترچه
دلیل:برهان
دود کردن:دخ
دوندگی:خت
رأس:سر
رفتار به ناز:چم
رنگ:فام
روزنامه‌ها:جراید
روییدن گیاه:نبت
زمان پرداخت بدهی:سررسید
زنگ:جرس
سر کوه:شخ
شاخه نورسته:شنار
شاهانه:خسروانی
شدنی می‌شود:باداباد
شهر چهار مهال و بختیاری:کوهرنگ
طایفه پیامبر اسلام:قریش

طایفه پیامبر اسلام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عادت و خوی:داب
فرماندهان:امرا
فک:آرواره
قبیح:زشت
قطعه قطعه هندوانه‌ای:قاچ قاچ
قوی:نیرومند
گمراهی:غی
لوس:ننر
لوطی:داش مشدی
مانند عامه مردم:عامیانه
ماهر:وارد
مجموعه:ست
محدوده حرکت خودرو در جاده:لاین
مخزن برق:باتری
مدت ده سال:دهه
مراسم یادبود:یادواره

مراسم یادبود در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مصروع:غشی
موجود ریز:ذره بینی
نزدیکی:تقارب
نشانه مفعولی:را
نگاه کردن:تماشا
نوازنده:رامشی
نوشتن:نگارش
نوعی انگور دانه درشت:ریش بابا
نوعی مصرف گیاه دارویی:جوشانده
واحدی در وزن:سیر
واسطه سر و تن:گردن
کادر عکس:قاب
کارگر کشتی:جاشو
کتف و شانه:خا