جواب بازی جدولانه (2) 638  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 638 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آسیاب آشپزخانه:هاون
آینه:مرات
ابزار درو:داس
اثر آگاتا کریستی:جسدی درکتابخانه
اثر امیر عشیری:عقاب الموت
اثر پوشکین:کولیها

اثر پوشکین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
احصائیه:آمار
از این رو:لذا
از حد گذراندن:اسراف
از رودهای بین النهرین:فرات
اسب خال خالی:ابرش
امتداد:راستا
امور آشکار:بدیهیات
با:آش
بخش کننده:قاسم
بخیل:خسیس
برادر پدر:عمو
بستن و دوختن:رتق
به جز:الا
به خاطر آورنده:یادآور
به علت:برای
بیش از حد بیان:زاید الوصف
پایین:فرو
پر کردن:املا
پرداخت عکس:رتوش
پسوند خورنده:گسار
پسوند محو کننده:فرسای
پشت سر:ماورا
پنکه:فن
ترشی آزمایشگاه:اسید

ترشی آزمایشگاه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تصدیق روسی:دا
تندرست:سالم
تیم فوتبال اسپانیایی:ختافه
جامه:کسا
جان خود را فدا کردن:جان فشاندن
جد:نیا
جوجه‌تیغی:راورا
چاشنی گران قیمت:زعفران
حرف آخر:ی
دماغ:مخ
دورنگار:فاکس
رنگ به رنگ شدن:تلون
روانه ساختن:گسیل
روشنی:نور
ساز شاکی:نی
سازگان:ارکستر
سپاهی:لشکری
سرپرست:ولی
سرگشته:هاج
سرنیزه:سنان
سعادت و طالع:دولت
سوغات اصفهان:گز

سوغات اصفهان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سوگ:ماتم
سوگند به خدا:والله
سیاست تسلط برکشورهای‌دیگر:امپریالیسم
سیلی صدادار:شپلق
شرح و توضیح:بیان
شرمگین:خجلان
شهر اصفهان:برخوار
شهر بوشهر:جم
شهر بوشهر:دیلم
شهر رازی:ری
ضایع:فاسد
ظرف آبکشی:دلو
عقلی و درونی:ذهنی
علم پزشکی:طب
فرمان مغولی:یاسا
فصیح:شیوا
قاضی، حاکم:داور
قرار و سکون:آرام
قطعه نازک و دراز فلزی:میله
قفسه ظروف:بوفه
گشاده روی:بشاش
ماه دهم قمری:شوال
متحرک:سیار
مدارک:اسناد
مرسوم است:متداول
مزه دهان جمع کن:گس
مقابل آنالوگ:دیجیتال
مقوای نازک:کارت
موقت:گذرا
ناب:خالص
نابود:نیست
ناخوش:مریض
ناسازگاری کردن:تعارض
ناشنوایی:کری
نرم و روان:لین
نیمی از تدین:تد
هدف گیری برای تیراندازی:نشانه گیری
همسر یا دختر کنت:کنتس
واحد اندازه گیری حرارت:کالری
واحدی در سطح:آر
واسط در و چارچوب:لولا
وحشی:دد
وسیله بالا رفتن از دیوار:نردبان
کج شدن:خمیدن
کوچکتر:که
کوچکترین:کهین