جواب بازی جدولانه (2) 639  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 639 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آسیب:اک
آلونک:کپر
ابزار احتیاطی:یدک
ابزار تراز کردن آجرها:شمشه
اثر آلفونس دوده:ارنوین

اثر آلفونس دوده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر عباس معروفی:عطریاس
اثر قلم بر کاغذ:خط
اثر هرمان هسه:بازی مهره شیشه ای
از ابزار جنگ قدیم:نیزه
از ابزار نقاشی:ماژیک
از الک کردن باقی می‌ماند:نخاله
از حشرات ترسناک!:سوسک
از مواد آرایشی:روژ
اشاره به نزدیک:این
الله اکبر گفتن:تکبیر
انسان:بنی بشر
انواع میوه و سبزی:تره بار
برزن:کوی
بزرگ کردن بخشی از عکس:زوم
بلند:رسا
به سبب:برای
بهره و نصیب:قسمت
بهره‌مند:نایل
بوی خوش:عطر
بیابان پر از شن:شن زار
پایین:زیر
پرواز:طیران
پشتش پیداست:شفاف
پیدا کردن منشا امری:ریشه یابی
پیرو دین موسی:یهودی
ترجمه فیلم:دوبله
توده غله پاک شده:راژ
تکان و جنبش:سک
تیر پیکان‌دار:یب
چوب گردن گاو شخم زن:یوغ
حذف کردن از لیست:خطزدن

حذف کردن از لیست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف نفی:نه
خداوند:اله
خدای درویش:هو
خرس چینی:پاندا
خزنده ماقبل تاریخ:دایناسور
خوشروی:بشاش
داخل چیز دیگر قرار دارد:تویی
دادن بدون عوض:وهب
دانش مطالعه موجودات زنده:زیست شناسی
در دل برخی آب می‌شود:قند
در رگ‌ها جاریست:خون
دراز کشیدن:تمدد
درخت اعدام:دار
درخت زبان گنجشک:ون
درختی با برگ های بیضوی:شاه بلوط
درخواست:تمنا
دشوارتر:اشق
رسیدها:قبوض
رنگ:لون
رنگ سبز تند:یشمی
رود ایتالیا:پو
رود ایران و افغانستان:هریرود
رویداد:واقعه
زیان:ضرر
زین و یراق اسب:ستام
ساده‌لوح:پپه
سازنده زره:زراد
سخنرانی:کنفرانس
شالوده:بنیان
شوخی:لور
شکنبه گوسفند:سیرابی
شیر:لبن
صحرا:بادیه
ظرف آبگوشت:دیزی
ظرف یخ:یخدان
عدد بین دو و چهار:سه
عضو پرواز:بال

عضو پرواز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فراگشت:آنابولیسم
فرومایه:لییم
قبیله:عشیره
گرفتگی زبان:لکنت
گستردن:بسط
لبن:شیر
ماده ظاهرا جامد:ژل
مانند، بسیار شبیه:عینا
مثل، مانند:شبه
محل ورود:در
مساحت:متراژ
من و شما:ما
میخ چوبی:وتد
ناپیدایی:غیاب
نرم:لین
نشانه:آیت
نشانه مفعولی:را
نظری:تیوریک
نوعی ماده مخدر توهم‌زا:الاسدی
ورزش‌زورخانه‌ای انجام می‌دهد:باستانی کار
ورم خودمانی:پف
کاروان:قافله
کشور آسیایی:هند
کوچک:که
کوفتن:زدن
کینه:وژ