جواب بازی جدولانه (2) 640  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 640 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب بینی:فین
آری:بلی
آزمایش کردن لباس:پرو
آزمندی:شح
آقای اسپانیایی:لی
اثر آندره ژید:مایده های زمینی
اثر محمد علی جمال‌زاده:اندکاش نایی باحافظ
از آتش‌زنه‌ها:فندک
اسبی که سفید باشد:هدنگ

اسبی که سفید باشد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
استارت قدیمی:هندل
افراد:نفرات
امانت، ودیعه:سپرده
اندوه:غم
ایستگاه قطار:گار
باریک‌بینی:دقت
بدنه:تنه
بسیار فتنه‌جو:فتان
به جا آوردن پیمان:وفا
به طور مجزا:جداگانه
بیم و پروا:باک
پارچه معیوب:زده
پایین:زیر
پرحرفی کردن:چک وچانه زدن
پسوند سازنده قید از صفت:انه
پشت:ورا
پیغامبر:نبی
تا آنجا که، به میزانی که:حتی
تعفن:گندیدگی
تکان و جنبش:سک
تیر انداختن:رمی
تیرگی چشم:تم
تیزهوشی:ذکاوت
ثروتمندان:اغنیا
جد:نیا
جنازه:نعش
جنس نوعی ظرف:چینی
جنگجو:جنگاور
چرک و عفونت:ریم
حرف همراهی:با
حس بویایی:شامه
دانش آموختن:تعلم
درمان با مهندسی ژنتیک:ژندرمانی

درمان با مهندسی ژنتیک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دست‌نخورده:بکر
دشمنی:ضدیت
رشته، نخ:تار
روحانی زرتشتی:مغ
رود مهم پاکستان:سند
زلال:صاف
سخن زیر لب:ژک
سخن موزون:شعر
سروده‌های زردشت:گات
سمبل:نماد
سنگ عصاری:غن
شجاعت:دلیری
شمشیر:تیغ
شکایت:گله
صد سال:قرن
طرز و روش:شیوه
عادت، خوی:داب
عالی، برتر:تاپ
عدد هندسی:پی
عزیز:گرامی
عقل:خرد
عنوانی در ارتش‌ آمریکا:ژنرال
غذای صبح:صبحانه
غنیمت شمرده شده:مغتنم
فدراسیون فوتبال:فیفا
فرانسه قدیم:گل
فرزند:جگرگوشه
فرهنگستان:آکادمی
گرفتار:اسیر
گمان بردن:ظن
گوارا:هنی
لذت بردن:حظ
مانند شده:مشبه
مبتلا سازنده:گریبان گیر
مجلس بزرگان:سنا
مداد نوکی:اتود
مدعی شدن:ادعا
مرغابی:اردک
موجود:کاین
مورد اتهام:ظنین
نابود کننده:مهلک
ناچیز و بی‌قدر:پیش پا افتاده
نار:آتش
نام عمومی کشورهای‌غربی:فرنگ
نرمی و ناپایداری:سستی
نظرات انتخاباتی:آرا
نماد استقامت:کوه
نیرو، قدرت:قوه
هواپیما:طیاره
واحد مایعات:لیتر
ورزش آبی:شنا
وسیله‌ریختن‌مایع درظرف‌در تنگ:قیف
ویتامین انعقاد خون:کا

ویتامین انعقاد خون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کنایه از فتنه به پا کردن:آتش افروختن
کودک پدر مرده:یتیم
یار مت:پت
یار مهره:پیچ