جواب بازی جدولانه (2) 650  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 650 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آتشگیره:خف
آشیانه حیوانات:کنام
اثر حسینقلی مستعان:نوری
اثر عطار:مختارنامه

اثر عطار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از تقسیمات ارتشی:یگان
از حروف یونانی:دلتا
از مراسم بزرگداشت:چهلم
از مرکبات:نارنگی
اسب تندرو:راهوار
امیر قبیله بزرگ:بگ
بادبان کشتی:جل
بازرگانی:تجارت
بازگشت صوت:اکو
بالای فرنگی:آپ
بخیه خیاطان:کن
بدشگون:بدیمن
بشقاب دراز و بزرگ:دیس
بقیه:سایر
به این زودی:حالاحالا
بهابازار:بورس
بی‌میل:بیزار
پاسدار:نگهبان
پایتخت بنگلادش:داکا
پایتخت زامبیا:لوساکا
پرنده نجار:دارکوب
پشت سر:پس
پوست کنده:رک
تازه:نو
تازه به مالی رسیده:نونوار
تازه و پرطراوت:تر
تازی:عرب
تشنه فریب بیابان:سراب
تصدیق روسی:دا
تنظیم کننده:رگلاتور
تیر پیکان‌دار:یب
تیم فوتبال انگلیسی:آرسنال
جادوگر:ساحر
جان خود را برای‌کسی‌می‌دهد:فدایی
جانشین او:وی
جستن گلوله:هک
چاقوساز:سکاک
حرص و طمع:آز
حرف افسوس:آه
حرف دهن کجی:یی
خاندان:دودمان
خصم:دشمن
خودرو حمل مایعات:تانکر
خوشکاری و ظرافت:ریزه کاری
درون دهان:نج
دگرگون شدن:تبدل
دهل:طبل
دود کردن:دخ
دیسک فشرده:سیدی

دیسک فشرده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رخت شوی:گازر
رزمایش:مانور
رودی در فارس:کر
روز عرب:یوم
زمان حاضر:حال
زنده:حی
زور ستان:غاصب
سایبان دستی:چتر
سر بی مو:لغ
سرباز نیروی دریایی:ناوی
سروده‌های زرتشت:گات
سگ کودکانه:هاپو
شب نیست:روز
شستن با صابون:صابون زدن
شهر آذربایجان غربی:ماکو
شهر جشنواره فرانسه:کن
شهر خوزستان:رامشیر
شهری در ایالات متحده:دنور
صحنه نمایش:سن
صدای پشه:وز
ضربه با پشت راکت:بکهند
ضمیر فرانسوی:وو
طفل:کودک
ظرف غذای سربازان:یغلاوی
عدد روستا:ده
عدد ورزشی:دو
غذای صبح:صبحانه

غذای صبح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فرمانروایان:حکام
قعر جهنم:درک
قوم مغول:تاتار
گاز مرداب:متان
گشودن معما:حل
گفتگوی اینترنتی:چت
گوشه‌ای از موسیقی ایرانی:بیات
گیتی:جهان
مادر اسماعیل:هاجر
ماده چسبناک:سریش
متداول:رایج
مراسمی به یاد کسی:یادبود
مروارید:در
معروف:بنام
منسوب به هنر:هنری
نفس نفس زدن:هناسه
نماد معصومیت:بره
نوازنده:رامشی
نوعی بیماری عفونی:کزاز
نیا:جد
هم شغل:همکار
همدم و معشوق:یار
و آن زمان:وانگاه
واحدی در سطح:آر
وجود داشتن:بودن
وحدت:یگانگی
یاری دهنده:پایمرد