جواب بازی جدولانه (2) 651  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 651 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آدم کوچک:آدمک
آسیاب آشپزخانه:هاون
ابزار جلوگیری از بارداری:آی یودی
اثر پا:رد
اثر تولستوی:طبل میان تهی
اثر جمال میرصادقی:نام توابی است

اثر جمال میرصادقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر داستایفسکی:جن زدگان
از استان‌ها:قم
از حروف الفبا:میم
از حروف الفبای یونانی:امگا
از عناصر گازی:هلیوم
اشاره به دور:آن
انباره الکتریسیته:باتری
انتقال بیماری به دیگری:سرایت
بازیگر «راز مینا»:لعیازنگنه
باقی جان:نا
بدهکار:وامی
برنده:تیز
به جا آوردن عهد:وفا
بکسل کننده:یدک کش
بیکارگی:یللی
پایان‌نامه:تز
پدر مرده:یتیم
پرستاری:تیمار
پست:دنی
پوستین:وت
پیشوای دینی یهودیان:خاخام
تأیید کننده:موید
ترسنده:بیمناک
جانشینی:نیابت
جای گزیدن:اقامت
جد:نیا
جستن گلوله:هک
چکیدن آب:رش
حرف دهن کجی:یی
خرچنگ دریایی:میگو
خوراک کفش:واکس
خون:دم
دارای دلیل:مدلل
درام عامه پسند:ملودرام
دور دهان:نس
دوستان:یاران
دوستی و علاقه:ود
دومی:ثانویه
دیوار قلعه:بارو
ذات:خویشتن
رایگان:صلواتی
رعشه:لرز
رنگ زرد روشن:لیمویی

رنگ زرد روشن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رهبر دینی بوداییان:دالاییلاما
رودی در فارس:کر
زه کمان:وتر
زیرکی:رندی
ساخته شده با ماشین:ماشینی
سرخ مایل به بنفش:سرخابی
سرما:زم
سرمایه:راس المال
سنگ جوشکاری:کاربیت
سوخت پر مصرف:بنزین
سوی و طرف:زی
شامل‌تر:اعم
شاه کوتاه:شه
شتر:جمل
شلوار جین:لی
شهر فارس:نیریز
شهر گلستان:گالیکش
شکم بند طبی:گن
صدای آزار دهنده:نویز
عازم شدن:عزیمت کردن
عدد ماه:سی
عمل ساییدن:سایش
فال نیک:شگون
قطعی برای کتاب:جیبی
قورباغه درختی:وک
گنج:کنز
لاف زدن:لاییدن
لباس شنا:مایو
مایل:کج
مخالف یکدیگر:متناقض
مراد و مقصود:نیت
معالجه با آب:آب درمانی
مفصل پا:زانو
من و تو:ما
منفرد:تنها
موسیقی‌دان:موزیسین

موسیقی‌دان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناحیه، کرانه:شق
نافرمانی:تمرد
نقش‌ها:نقوش
نیلوفر:فل
هرگز نه عرب:لن
هضم شدن:گواردن
همان جوی است:جوب
کاسب:بازاری
کالاهای‌ارسالی به کشور دیگر:صادرات
کتاب شاعر:دیوان
کتف و شانه:خا
کشور اروپایی:سوید
کشیش:قس
کلمه افسوس:آه
کلمه افسوس:اوه