جواب بازی جدولانه (2) 652  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 652 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آرام و بی‌دغدغه:ریلکس
آزاده:حر
آش ساده:شوربا
آشوب:بلوا
آشیانه مرغ:عش
آغاز، ابتدا:اوایل
اثر جمال‌زاده:شورآباد

اثر جمال‌زاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر روسو:نارسیس
اثر محمد حسن شهسواری:وقتی دلی
از الیاف مصنوعی:نایلون
از ایالات آمریکا:یوتا
از چین خوردگی های زمین:ناودیس
از غلات:ذرت
از ماه‌های سریانی:ایلول
از مصالح ساختمانی:گچ
امر از آمدن:بیا
بخشش و عطا:داد
بسیار ملامت کننده:لوامه
بم ترین صدای مرد:باس
به طرف، به سوی:فا
به هم مانند بودن:تشابه
به هوش باش:هان
بی‌بند و بار:ول
پایتخت اتریش:وین
پراکندگی:شتات
پرستار کودک:دده
پنداری:گویی
پیچ و تاب:تاو
تازه ترکی:ینی
تنظیم‌صورت‌حساب‌ های‌غیرواقعی:حساب سازی
تنیسور اهل چک:توماس بردیچ
توانایی انجام کار:انرژی
تیر پیکان‌دار:یب
تیری که با کمان اندازند:ناوک
جا:مکان
جاری:روان
جنس خشن:نر
جهانی که در آنیم:دنیا

جهانی که در آنیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جیوه:سیماب
چوبدستی پلیس:باتون
حاملگی:بارداری
حاکم:فرماندار
حرف همراهی:با
خبر خوش:نوید
خرس عرب:دب
خشکی:بر
خمیازه:اسا
خمیر نقاشی:بتونه
دادگری:عدالت
داروی زدودن موهای زاید:واجبی
درخت سرشویه:سدر
دریاچه‌ای در حمام:وان
دزدیدن:ربودن
دست عرب:ید
دستور، فرمایش:حکم
دقیق:باریک بین
دیگ دهان گشاد:تیان
رسوم:آداب
زمین ترکی:یر
سم کشنده:سیانور
سمت نمازگزار:قبله
شاهد:گواه
شراب انگوری:می
شعر چهار مصرعی:دوبیتی
شهری در آلمان:ینا
شیطان:ابلیس
صدای صاعت:تیک تاک
طبقه‌ای از اتمسفر زمین:استراتوسفر

طبقه‌ای از اتمسفر زمین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عظمت:کبریا
عوض کردن هوا:تهویه
عوض، جانشین:بدیل
فیلمی از فرد زیمان:اسب کهررا بنگر
قوم کم حرف:لر
گربه عرب:هر
ماده آرایشی مژه‌ها:ریمل
مالک، دارا:ارباب
مباشر:کارپرداز
مننژیت:سرسام
نادر:نایاب
ناگهان خودمانی:یهویی
نت میانی:لا
نجات دهنده:منجی
نخستین انسان:آدم
نزد عرب:لدی
نشان افتخار:مدال
نصف هر چیز:نیمه
نفس تنگی:اسم
نوعی ساز بادی:سرنا
نویسنده مائده های زمینی:اندره ژید
همدم:انیس
همه را شامل می‌شود:هر
هوو:وسنی
کتاب شاعر:دیوان
کجی:ناراستی
کشتی بکسل کننده:یدک کش
کشور آفریقایی:بوتسوانا
کوتاه و ناقص:نارسا
کوزه بزرگ:هب