جواب بازی جدولانه (2) 657  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 657 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب بینی:خل
آجر خام:خشت
آرایش:زینت
آسان شدن:سهولت
اثر بالزاک:شوانها
اثر علی شریعتی:نامه ها
اریب:کج
از استان‌ها:کرمان
از ایالات آمریکا:ایندیانا
از ایالات آمریکا:کانزاس
از بیماری‌های ویروسی:ایدز
از ورزش‌های گروهی:هندبال
اندازه گرمی یا سردی هوا:دما

اندازه گرمی یا سردی هوا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
انگشتری:خاتم
انیس:همدم
بازداشتن:نهی
بانگ:ندا
بدون فکر و تصمیم قبلی:بی اختیار
برجستگی کوچک روی پوست:زگیل
برگه بهادار شراکت:سهام
بزرگترین عصب بدن:سیاتیک
بسیار تشنه بودن:له له زدن
بسیار حیله‌گر:هفت خط
به پا خاستن:قیام
به پهنا گردیدن:غلتیدن
به دنیا آوردن:زا
به طور خلاصه:اجمالا
بیماری ریوی:سل
پابرجا:ثابت
پارچه‌فروشی:بزازی
پاره گریبان پیراهن:قب
پایتخت توگو:لومه
پایتخت فراری:رم
پاییز:خزان
پرحرفی:ور
پرهیزکاری:اتقا
پوست دباغی نشده:اهاب
تباه شدن:فساد
تجهیز شده:مجهز
تردید:شک
تعمیر لباس:رفو
جای امن:مامن
جد رستم:نریمان
جستجو:پویش
جوانمردی:مروت
چاره:ترفند
چوب خوشبو:ند
چکیدن آب:رش
حق ناشناس:ناسپاس
حیوان باربر:خر
خدای خورشید مصر باستان:را
دارای اهمیت:مهم
دارای طبع جوانمردان:رادمنش
داغ:لبسوز
درخت انگور:مو
دوندگی:خت
ذاتی:غریزی
رسانیدن:ابلاغ
رشتن:ریسیدن
رودی در اروپا:راین
روی هم ریخته:تلمبار
زیبایی:جمال
زیر پا مانده:له
سایه:ظل
سختی و عذاب:وبال
سرای مهر و محبت:دل
سوی، طرف:زی
شهرت، عنوان:لقب
شهری در آلمان:بن
شوفر:راننده
شیرینی شاخه‌ای:نبات
صدای زنبور:وز
طاقچه:رف
ظن:گمان
عدد منفی:نه

عدد منفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عرق گل محمدی:گلاب
عقیم:نازا
عمل دوختن:دوخت
عکس:فتو
غیر:جز
فرود افتاده:ساقط
گنجه لباس:کمد
لایق:سزا
لحظه:دم
ماه نو:هلال
محله‌ای در تهران:ونک
مدارا کردن با کسی:مماشات
مردن و هلاک شدن:ازدست رفتن
مرطوب:نمناک
من و شما:ما
نام ترکی:آد
نامطبوع:ناگوار
نظریه‌پرداز:تیوریسین
نظم دهنده:ناظم
نماد:سمبل
نوعی بیماری پوستی:کهیر
نوعی ماهی بزرگ:کپور
نوعی کفش تابستانی:سندل

نوعی کفش تابستانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیلوفر:فل
واحدی در سطح:ار
کاملا شبیه:عین هو
کاهو:خس
کشنده بی‌صدا:سم
کلمه افسوس:آه
کلمه رمز وسیله شناسایی:اسم شب
کنده کاری کردن:نقر
یونجه:قت
یکدنده:لج