جواب بازی جدولانه (2) 660  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 660 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آشکارا:علنی
آغاز فصل رویش:نوبهار
آقای اسپانیایی:لی
اثر خواجوی کرمانی:کمال نامه
از ... که بر ...:ماست
از جنس نر:نرینه
از سوره‌ها:طه
از گستردنی‌ها:فرش
از ماه‌ها:تیر

از ماه‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از مواد مخدر:تریاک
استفراغ:قی
التفات:توجه
انگبین:عسل
بر روی زیربنا ساخته می‌شود:روبنا
برتر از گوهر:هنر
بزرگ:گت
بزرگوارتر:اشراف
به تنهایی:یک تنه
به دنیا آوردن:زا
به نام خدا که والاست:باسمه تعالی
به هوش باش:هان
به کارهای خانه می‌رسد:خانه دار
بیهوده، بی‌معنی:جفنگ
پایتخت اتریش:وین
پایتخت زیمباوه:هراره
پرریش:ریشو
پسوند صفت عالی:ترین
تازه:نو
تصویر کلی از چیزی:شما
تند:سریع
توده بخار آب:ابر
تیم فوتبال لیگ برتری:ذوب آهن
ثروتمند هندی:مهاراجه
حرف ندا:ای
حیا:آزرم
خرد:کوچک
خریدن:شرا
خوشبخت:روزبه
دارای جاه و مقام شدن:تمکن
دارای فاصله کم:نزدیک
در ظاهر:ظاهرا
در نهان و آشکار:سرا و جهرا
درجه‌ای در ارتش:ستوان
درخت قالی:دار
دعای بد:نفرین
دل و جگر می‌فروشد:جگرکی
دم جنبانک:ابدارک
روشن شدن:اشراق
ساز مولانا:نی
سربها:فدیه
سرگشته:هاج
سقف فروریخته:اوار
شرکت مربوط به ماهی:شیلات
شعله ور شدن جنگ:درگرفتن
شلوار جین:لی
شمشیر پهن و کوتاه:قداره
شناگر زیبا:قو
شکوه:فر
صدقه روز عید فطر:فطریه
ضمیر غایب:او
طرز نوشتن:رسم الخط
طناب:رسن
فرزند:ابن
فرزند:ولد
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:عروس دریا
قصه:داستان
گربه عرب:هر
گرمی:حرارت
مداد نوکی:اتود

مداد نوکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مرکز:کانون
مستقیم:راست
مسمار:میخ
معشوق:دلبر
مملکت بیگانه:خارجه
منسوب به عیسی:عیسوی
ناشنوا:کر
ناشنوایی:کری
ناله و فغان:وح
نخستین جمله اعتقادی اسلام:لااله الاالله
نفع برنده:ذی نفع
نوشتن آواهای زبان:اوانویسی
نوعی شیرینی از شیره شکر:آبنبات
هدیه دادن:اهدا
هر چیز با اهمیت:آش دهن سوز
همسر:زوجه
همه:کل
واحدی در سطح:ار
وحشی شدن:توحش
وسیله واکس زدن:فرچه

وسیله واکس زدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کتف و شانه:خا
کشاورز:زارع
کشور آفریقایی:سودان جنوبی
کمتر:اقل
کمیاب:نادر
کوتاه آمدن در درگیری:غلاف کردن
یخ بستن:انجماد
یک دنده:لج باز
یکی شدن:اتحاد