جواب بازی جدولانه (2) 68  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 68 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

سوغات:رهاورد
حالت نشستن مودبانه:چهارزانو

حالت نشستن مودبانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فرماندهان:امرا
دارایی:ثروت
همسر مرد:زن
متداول:رایج
زودرنج:نازک دل
گیاهی با عصاره سمی:شوکران
گازی بی رنگ با بوی تند:آمونیاک

گازی بی رنگ با بوی تند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمل بلعیدن:قورت  
نشانه مفعولی:را
بالشتک ماوس:پد
پایین امدن آب دریا:جزر
نکته ها و لطایف:ظرایف
ویتامین جدولی:کا
آرایش:زیب
دبه در آوردن:جر زدن
از مباحث ریاضی:جزر
پول نقد:نقدینه
بزرگان:نبایل
کم کم :نم نمک
به زودی:عنقریب
بالا آمدن آب دریا:مد
جهانی که در آنیم:دنیا
فیلمی با بازی پرویز پرستویی:منو زیبا

فیلمی با بازی پرویز پرستویی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
متحیر شدن:یکه خوردن
حرف درد:اوخ
مخفف از او:زو
وسیله انتقال الکتریسیته:سیم
طعنه زن پیاز:سیر
ماه شاعر:مه
از شهرهای استان یزد:میبد
حبیب خداست:مهمان