جواب بازی جدولانه (2) 70  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 70 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ویکتور هوگو:گوژپشت نتردام

کاغذ ضخیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پیش بینی وضعیت جوی:هواشناسی
اشاره به دور:آن
سره و بی غش:وش
پایان:نهایت
فساد و آشوب:غایله
پول فلزی:سکه
چاهی در جهنم:ویل
عامل وراثت:ژن
گفتگوی دوستانه:گپ  
اندام:هیکل
تکبیر گوینده:مکبر
پایتخت مالدیو:ماله
کار اداره بانک:بانکداری
پرده ای در چشم:شبکیه

پرده ای در چشم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوشتن:کتابت
لوس:ننر
چکش بزرگ:پتک
ردپای کسی را گرفتن:رد زدن
پشیمانی:ندامت

پشیمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پاسخ مثبت:آری
زمین را غیر قانونی تصرف می کند:زمین خوار
از سیارات:زمین
سهمگین:مهیب
زمان:مدت
درخت اعدام:دار
دهان خودمانی:دهن
مانند:چو
نوشیدنی پر طرفدار:چای
نفرین جزای شخصی برای مرده:گور به گور
مجلس بزرگان:سنا
حیوان باوفا:سگ
درخت انگور:مو
لیست غذا:منو