جواب بازی جدولانه (2) 72  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 72 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی سحر قریشی:محرمانه تهران
بازیکن اسبق پرسپولیس:محمد نوری

بازیکن اسبق پرسپولیس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شراب:می
آب بند:سد
یک جفت نعل:نعلین
جهان ها:عوالم
گله:رمه
مرشد:پیر
شهر رازی:ری
خون عرب:دم  
آباد کننده:عامر
دردها:آلام
خدا:الله
آغشته به قیر:قیراندود
سرزمین و کشور:اقلیم
شالوده:بنیان
حجم فرعونی:هرم
از حروف یونانی:بتا
نفس نفس زدن:هناسه

نفس نفس زدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رد شده:مردود
آغاز:اول
فیلمی با بازی احمد نجفی:دندان مار
نخست:اولا
بهتر و خوب تر:ارجح
شیر عرب:اسد
دیوار گلی:دای
راس:سر
راه میان دو کوه:دره
مرغ کنجد خوار:ساج

مرغ کنجد خوار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مجروح:جریحه دار
دارو:دوا
وحشی:دد
شهر مذهبی:قم
نیروها:قوا