جواب بازی جدولانه (2) 75  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 75 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

کشور آمریکای شمالی:جامائیکا

کشور آمریکای شمالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بسیار سخت و ملال آور:طاقت فرسا
خواب نیمروز:قیلوله
گفتگوی اینترنتی:چت
تکنیک و شگرد:فن
ریزه آتش:جرقه
قطره اشک:سرشک
لاپوشانی:ماست مالی کردن
شراب:می
خواب کودکانه:لالا  
مرضی مزمن و ارثی:نقرس
بهشت شداد:ارم
عدد یک رقمی:هست
نوعی ماکارونی خیلی نازک:ورمیشل
پول مشترک اروپا:یورو
نامی برای بوقلمون:پیل مرغ

نامی برای بوقلمون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قلیل:کم
نوکر:غلام
چه کسی:که
عضو رونده:پا
درخت زبان گنجشک:ون
به ستوه آمده:ملول
حشره آفت نباتی بالدار سرخرنگ:کاونه
سلطنتی و شاهی:کیانی
همسر حضرت ابراهیم ع:هاجر

همسر حضرت ابراهیم ع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جد پیامبر:هاشم
خوراکی از برنج:پلو
غارت:چپاول
گل ته جوی:لجن
چند بار خواندن درس:دوره کردن
رنج:درد
محل ورود:در
فلز گرانبها:زر
رنگ خزان:زرد