جواب بازی جدولانه (2) 77  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 77 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ایفاگر نقش زینال بندری:جمشید هاشم پور
از شهرهای اصفهان:خمینی شهر

از شهرهای اصفهان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عدد اول:یک
ریشه:بن
یک دفعه:یکبار
مست:نشوان
باطل شدن:هدر
شکستگی اندک:ترک
دودلی:شک
نرخ بازاری:فی  
طفل:کودک
کوشش:تلاش
دودمان:تبار
به طور پیوسته:استمراری
راهرو سرپوشیده:دالان
مخفف کوهسار:کهسار
نار:آتش
از سنگ های گرانبها:یشم
شهر آذربایجان شرقی:مراغه

شهر آذربایجان شرقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
غارت:چپاول
عقب و پشت:ورا
فوتبالیست هلندی:آرین روبن
هنگام و زمان:اوان
خانه گله:آغل
انداختن و افکندن:القا
فلز چهره:روی
تقویت امواج رادیویی:رله
کافی:بس
وسیله اخطار خودرو:بوق

وسیله اخطار خودرو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمل آرد کردن غلات:آسیا کردن
فلز سنگین:سرب
راز:سر
عادت:خو
ریز:خرد