جواب بازی جدولانه (2) 78  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 78 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

گروهی از میوه ها:مرکبات
پایان مهلت معین:ضرب الاجل

پایان مهلت معین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
توانایی:بنیه
بی پیرایه:ساده
می دهند تا رسوا کنند:لو
محکم شدن:تاکد
سجاده:جانماز
گاز زرد رنگ:فلویور
تفحص:کندوکاو
مانند:شبیه  
صوت افسوس:آه
یار مت:پت
پست:دنی
چابک و سرحال:قبراق
درخت انگور:مو
ار درندگان:یوز
کمی و نقصان:افت
میرآب:آبیار
همکاری:مشارکت
پراکنده و دور کرده:مفروز
طلیه دار:پیشتاز
ناگهان خودمانی:یهویی

ناگهان خودمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هر فصل از کتاب یسنا:ها
فوتبالیست فرانسوی:اورا
بدون هیجان و کسل کننده:یکنواخت
مغزنگاری کامپیوتری:سیتی اسکن
زود:آنی
گشوده:وا
شمشیر:سیف
حشره گزنده:ساس
ابر نزدیک زمین:مه
از گل های زینتی یکساله:میخک

از گل های زینتی یکسالهدر حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پنهان کردن:نهفتن