جواب بازی جدولانه (2) 79  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 79 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

از رسته های نظامی:هوابرد
از کسی پول گرفتن با حیله:گوش بریدن
کشور آمریکای جنوبی:شیلی

کشور آمریکای جنوبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آگاه و ماهر:خبره
صف و رده:رج
عصاره:شیره
سایه اش پاینده باد:دام ظله
برآمدگی دندان مانند:دندانه
بازیگر فیلم دایره مینا:ایرج راد
آپارتمان دارای اثاث:مبله  
شهر رازی:ری
قبول نشده:رد
پرنده سعادت:هما
سه تایی:ثلاثی
گمان بردن:ظن
حیرانی و سرگشتگی:وله
فرزند:ولد
شور و غوغا:ولوله
از درختچه های زینتی:کاملیا

از درختچه های زینتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از شهرهای استان گلستان:کلاله
نیازها:حاجات
با هم سخن گفتن:محادثه
مادر عرب:ام
با شکوه:مجلل
شبکه جهانی:اینترنت
حکمت ماورا طبیعه:متافیزیک

حکمت ماورا طبیعه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
در عروق لنفاوی جریان دارد:لنف
خط کش مهندسی:تی
حسرت خوردن:اسف
پول خارجی:ارز
جانشین او:وی
هوو:وسنی
قطعه ای نازک از گوشت گاو که ان را سرخ کنند:بیفیک