جواب بازی جدولانه (2) 80  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 80 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

مجروح و مغموم:جریحه دار
در نهان و آشکار:سرا و جهرا

در نهان و آشکار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور حاشیه خلیج فارس:امارات
وی:او
از ما بهتران:جن
اثر پائولو کوئیلو:زهیر
زدنی دوچرخه سوار:رکاب
فوتبالیست ایتالیایی:داوید هاستوری
دریای عرب:یم
بد زبان:فحاش  
خوب:نیکو
دشنام دادن:شتم
عقیده:رای
پناه و امان:زینهار
واحد بسامد:هرتز
کدامیک:کدامین
گوشت ترکی:ات
قوم کم حرف:لر
شرور:بد
فوتبالیست پرتغالی:نانی
حرف آخر انگلیسی:زد
عقیم:نازا
شهر آذربایجان شرقی:مراغه

شهر آذربایجان شرقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فارغ التحصیل رشته معماری:مهندس
بهابازار:بورس
به خاطر:برای
رشد:نمو
روشنایی ها:انوار
همسر خروس:مرغ

همسر خروس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ماهی بزرگ خطرناک:کوسه ماهی
پوشش:ستر
پسوند شباهت:سا
نوعی حلوا:لو
پالیز خربزه و هندوانه:لته