جواب بازی جدولانه (2) 82  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 82 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

شکاف و چاک:جر
اثر آندره ژید:اگر دانه نمیرد
رئیس و سرپرست:مسئول

رئیس و سرپرست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پسوند شباهت:اسا
مبالغه:غلو
پاک کردن:زدودن
همه،یکی پس از دیگری:یکایک
از مدارات مهم زمین:راس الجدی
زلف:گیسو
قورباغه:وک  
به جوش آمدن:جوشیدن
دور از هم:جدا
رشته:ریسمان
فوتبالیست انگلیسی:رونی
ناشنوا:کر
فال نیک و دعای خیر:مروا
سرای مهر و کین:دل
جزیره جنوبی:کیش
تحریک کردن:انگیختن

تحریک کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ستون بدن:پا
اثر روسو:نارسیس
بیماری ریوی:سل
گسترده:پهن
مضطرب:نگران
دارای دلیل:مدلل
مسیر:راه
کیسه پول:همیان
گریبان:یخه
ناگهانی خودمانی:زرت
استخوان انتهای ستون فقرات:دنبالچه
تباهی:فساد
از نت ها:فا
شهر آلمان:کلن

شهر آلمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سست و بی حال:کسل
در خود فرو رفتن:کز
زیر پای راننده:کلاچ
لیز:لغزنده