جواب بازی جدولانه (2) 83  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 83 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

محکم کردن:شد
فیلمی از اصغر هاشمی:روزهای انتظار

فیلمی از اصغر هاشمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لوا:بیرق
آسیب:اک
در نوردیدن:طی
چیزهای شگفت آور:عجایب
خود را نشان دادن:جلوه
گلوله تفنگ:فشنگ
فیلمی از الیا کازان:دریای علف
بالای ران:ورک  
دانه های ریز روی پوست:جوش
آسودگی:رفاه
گروگذارنده:راهن
ناشناس:نکره
روزی:رزق
دور کردن و راندن:نفی
اعلام و آگهی:رکلام
شاگرد راننده:پارکابی

شاگرد راننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بی ریا و صادق:یکره
زمین آماده کشت:کاله
رمق آخر:نا
به پایان رساندن:اتمام
فیلمی از برادران کوئن:یک مرد جدی
کوچکتر:که
پرسش از مکان:کو
پشت:کمر
حساب کردن:شمردن
مشورت:شورا
مایه زندگانی:آب
مانند و شبیه:دس
واحدی در الکتریسیته:وات
شهر چهار محال و بختیاری:بروجن

شهر چهار محال و بختیاری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تکرار حرف:مم
قرض از بانک:وام
خدمتکار:دادا
افسانه ای و شاعرانه:رمانتیک
ترسناک:هراسناک