جواب بازی جدولانه (2) 84  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 84 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ژان ژاک روسو:نامه های اخلاقی
سرخپوش کریسمس:بابانوئل

سرخپوش کریسمس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تخمین:برآورد
نفی عرب:لا
سایه:نش
روزنامه نگار:ژورنالیست
تمام و همگی:یکسر
مایع میان قرنیه و زجاجیه:زلالیه
تلخ عرب:مر
سمت و سوها:جهات  
سهمبران:شرکا
ظرف لباسشویی:تشت
زیرکی:هوشیاری
تاراج:غارت
دست عرب:ید
آش:با
حرف ندا:ای
موی پشت لب مردان:سبیل

موی پشت لب مردان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا:سیا
به دست آمدن:حصول
شعر شاعر در زندان:حبسیه
آغاز:ابتدا
فایده و اثر:خاصیت
سلول های خونی:گلبول
ابزار شکسته بندی:آتل

ابزار شکسته بندی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پیمان ازدواج:عقد
تذکر:یادآوری
تعاون:همکاری
شکاف باریک:شیار
دودلی:شک
بالندگی:نمو
جد:نیا
بیماری:دا
تباه و هلاک:دمار