جواب بازی جدولانه (2) 85  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 85 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

رختخواب را در آن می پیچیدند:چادرشب
خطاب افراد محترم،قربان:عالی جناب
نزد عرب:لدی
چای فرنگی:تی

چای فرنگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همگی:جمله
توانگر:غنی
قومی از قبایل سامی:آرامی
از آلات موسیقی زهی:رباب
وحشی:دد
زنجیره:سریال  
فانی:میرا
قسمت های تشکیل دهنده:اجزا
نانوا:خباز
دوزخ:جهنم
از تنقلات:آجیل
پدر:اب
لاغر و نزار:نحیف
هنگام:حین
به طور رسمی:رسما

به طور رسمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نسبت همسران دو برادر:جاری
عمل بدون تردید:قاطعیت
پاک و برگزیده:نقی
پیشکش و هدیه:نثار
دردناک:الیم
مرغابی:بط
نمایندگان رسمی کشورها:سفرا
پشت سرهم و پی در پی:یکریز

پشت سرهم و پی در پی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هادی:رهنمون
گربه عرب:هر
بی نظیر:یکتا
موجود:کاین
مادر ترک:آنا
عیب و ننگ:عار
نقاشی سنتی معول در شرق:مینیاتور
شلاق:تازیانه
حرف ندا:ای
فیلمی با بازی امین حیایی:کما
تصدیق نجار:اره