جواب بازی جدولانه (2) 86  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 86 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

طول عمر:سن
اثر آندره ژید:اگر دانه نمیرد

اثر آندره ژید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سوغات اصفهان:گز
سرشت:خو
مهم:با اهمیت
خرمافروش:تمار
روشنایی اندک:سو
گریه و زاری کردن:نالیدن
نوعی چاشنی ایرانی:نازخاتون
قرض:وام  
دزدی:دستبرد
وسیله احتیاطی:یدک
ترسناک:هایل
گیاهی مانند شبدر:ترشک
خنک:سرد
یاری و مددکاری:دست مردی

یاری و مددکاری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مخزن ذخیره الکتریسیته:باتری
همان نوشتن است:نبشتن
پیش شماره:کد
پارچه باریک و بلند:نوار
شهر کوچک:شهرک
عود:ند
رئیس جیمزباند:ام
بیکارگی و تن آسایی:یللی
تیز:بران
تجمل و جاه و جلال:دنگ و فنگ
گودال و مغاک:لان
میدان جنگ و رزمگاه:معرکه
سرخوش و مست:ملنگ

سرخوش و مست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ورزش پرتابی:دارت
پوستین:وت
منفجر شدن:ترکیدن
برنج ته قابلمه:تهدیگ
کمبودش باعث گواتر می شود:ید
طاقچه:رف
قبول نشده:ردی