جواب بازی جدولانه (2) 88  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 88 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آزاده کربلا:حر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:وقت گردش کننده
گودال:مغاک
نفی بی ادبانه:نچ

نفی بی ادبانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کافی:بس
امانات:ودایع
برنج کوب:رزاز
غارت و چپاول:یغما
نوعی اشکال فنی در موتور:روغن سوزی
یک برش از خربزه:قاچ  
چکش بزرگ:پتک
بسیار گرم:داغ
حاضران:حضار
دوراندیش و هوشیار:حازم
رایگان:مجانی
روشنایی دهنده:مضی
مخالف جهش و پیشرفت:ارتجاعی
سرزمین:دیار
عدو:دشمن
محصول آب و صابون:کف
روشنایی ها:انوار
فیلمی با بازی رضا کیانیان:یک حبه قند

فیلمی با بازی رضا کیانیان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی ذغال سنگ:کک
تلخ عرب:مر
جا:محل
خداشناسی:عرفان
عدد فوتبالی:اا
از زبان های رایج:عربی
دارای قالبی تکراری:کلیشه ای

دارای قالبی تکراری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ندای توقف چهارپا:هش
بی خطر:امن
گشایش و بهبود:افاقه
پایتخت ایتالیا:رم
اندازه چیزی:قدر
افراد مورد اعتماد:امنا
شباهت:همانندی