جواب بازی جدولانه (2) 91  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 91 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ترک روی سی دی:خش
اثر زان پل سارتر:کار از کار گذشت
تپانچه:تس
نشانه بیماری:تب
نامی برای یزدان:جهاندار

نامی برای یزدان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آب گازی شکل:بخار
خرده سنگ های ریز:شن
بخشی از سازمان نظامی:دژبانی
متخصص جا انداختن استخوان های شکسته:شکسته بند
موسیقی دان آلمانی:باخ  
هم نبرد:هم آویز
سال ترکی:ییل
جانشین:نایب
هوس باردار:ویار
تصدیق نجار:اره
جیحون:آمودریا
فواید و امتیازات:مزایا

فواید و امتیازات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جمع کارثه:کوارث
هرگز نه عرب:لن
دوم:ثانی
چرخ خودرو:تایر
گل سرخ:رز
جوی خون:رگ
گناهان:ذنوب
انگور خشک شده:کشمش

انگور خشک شده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
انتقال افکار:تله پاتی
دارای نعمت فراوان:با برکت
مایه روشنی:آب
نزدیکی:قرب
شیرینی فروش:قناد
ظرف شیر دوشی:دوشه
پیش بردن انفرادی توپ:دریبل
مورچه عرب:نمل
معشوقی و محبوبی:دلبری
از چاشنی ها:رب
پسوند شباهت:سا
مستی:سکر