جواب بازی جدولانه (2) 92  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 92 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ارجمندی:عز
فوتبالیست فرانسوی:متیو والبوئنا

فوتبالیست فرانسوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کوکو:فاخته
رئیس و پادشاه:میر
عوض و جانشین:بدل
میل و رغبت:گرایش
پیرو حضرت موسی ع:یهودی

پیرو حضرت موسی ع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رهبری قوم:زمامداری
پنداشت:تخیل
عنوان روزنامه:تیتر  
کلمه دال بر تعجب:وه
اتمسفر:جو
کلمه افسوس:آه
کشک سیاه:پنیر تن
کلوخ:پیو
مفاهیم و مطالب:مضامین
شعر خواننده:منشد
دوستی:ود
خوب روی:وضی

خوب روی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قطع کردن دوستی با کسی:به هم زدن
ویتامین انعقاد خون:کا
دم جنبانک:آبدارک
کالا:متاع
عدل:داد
سر:کله
نامی برای دین زردشتی:بهدین
ده ریال:تومان
از استان ها:یزد
طایفه کریم خان:زند
فیلمی با بازی ایرج طهماسب: آن سوی مه
غذای قبل از شام:عصرانه
دانشمند:حکیم
آزاده:حر
گل ته جوی:لای
کفش:لکا
پرنده زیبا:قو
از شهرهای خراسان جنوبی:قائن