جواب بازی جدولانه (2) 95  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 95 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

تاریک:ظلمانی
فیلمی با بازی ایرج قادری:پلنگ در شب
رودخانه:نهر
جوی خون:رگ
نویسنده و کاتب:دبیر

نویسنده و کاتب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پاک از گناه:بری
فیلمی با بازی حمیده خیرآبادی:شب شکن
سر بریده:ذبیح
ابر نزدیک زمین:مه
نرده چوبی:تارمی  
مادربزرگ:بیبی
کامل کننده:مکمل
بخل:شح
بی جان:مرده
کرم کوچک:کرمک
هدیه دادن:اهدا
روزگاران:ایام
اثر شاتوبریان:رنه
شناخته نشده:نکره

شناخته نشده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
منسوب به تاریخ هجرت پیامبر:هجری
کشور آسیاب های بادی:هلند
شراب خوار:میگسار
گنجه لباس:کمد
نوعی درختچه خاردار:کهور
صورت ها:وجنات
تیم فوتبال انگلیسی:وستهام
کمک کننده:یاور
حیوان باوفا:سگ
عدد ماه:سی
اهل ادب:ادبا
سمت و سوها:جهات

سمت و سوها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بیم:خوف
کلام:سخن
اثر محمود دولت آبادی:گاو اربان
ایاب و ذهاب:رفت و آمد
هوشمندی:دها
امر از رفتن:رو
قطب مثبت:اند