جواب بازی جدولانه (2) 96  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 96 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

مزه دهان جمع کن:گس
اثر ژان پل سارتر:روسپی بزرگوار

اثر ژان پل سارتر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خظاب بی ادبانه:هی
مردار و جسد:لش
باعث گرفتاری و ماندگی:دامن گیر
جایی که سایه باشد:نسار
منفرد:تک
علوم ادبی:ادبیات
از کشورهای جنوب آسیا:سریلانکا
خورشید:شمس  
جمع اشاره:اشارات
جانشین:نایب
تن پرور:تنبل
از شهرهای استان فارس:فسا
به کسی متکی بودن:پشت گرمی
سلطنتی و شاهی:کیانی

سلطنتی و شاهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی نان ایرانی:بربری
آهو:غزال
برهنه:رت
حیوان باوفا:سگ
داخل شدن:ورود
پیروی کردن:تاسی
گیاهی خوشبو با دانه های ریز:رازیانه
شیوا:رسا
خسته و ناتوان:مانده
انگور خشک شده:میوز
قاضی ورزشی:داور
عدل:داد
مظهر طبیعت:گل
از تقسیمات ارتشی:یگان

از تقسیمات ارتشی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور مبارک:یمن
مشت کسی را باز کردن:لو دادن
نجات یافته:رهیده
حرف ندا:ای
من و تو:ما
یاری:مدد