جواب بازی جدولانه (2) 99  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 99 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از بری لوینسون:صبح بخیر ویتنام

فیلمی از بری لوینسون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جایی که در آن آشغال ریزند:ذباله دان
وا رفته:شل
فوتبالیست آرژانتینی:آلوارز
علامت جمع:ها
پیدا و نمایان:پدید
فرا رسیدن:آمدن
عضو مجلس سنا:سناتور
یافتن جواب معما:حل
ضعیف و حقیر:زبون  
زیانکار:خاسر
جعبه دنده:گیربکس
گل سرخ:رز
شامه نواز:بو
روزها:ایام
نژاد و خاندان:نسب
نوعی آفت کش قدیمی:ددت

نوعی آفت کش قدیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دل آزار کهنه:نو
برودت:سرما
رنگ قرمز:سرخ
انبار کشتی:خن
وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریکی:دیود
حاشیه کوه:دامنه
کتاب لغت:قاموس
مسلما:یقینا
پایتخت کانادا:آتاوا

پایتخت کانادا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زیرانداز مالیدنی:نمد
سی امین حرف الفبا:واو
عهد مداری:مسئولیت
لطیفه ها:هزلیات
اثر عبدالحسین زرین کوب:سرنی
نت بیمار:سل
قلب کردن:جعل
گستاخ:جری
چهره:رو
خوش قد و قامت:رعنا