جواب تمام مراحل بازی جدول مدرن،حل مراحل جدول مدرن،پاسخ بازی جدول مدرن،پاسخ سوالات بازی جدول مدرن،راهنمای حل جدول مدرن،راهنمای کلمات جدول مدرن،راهنمای کلمات جدول مدرن،جواب بازی جدول مدرن،جدول مدرن مشاهده جواب همه بخش های بازی جدول مدرن

جدول مدرن،جدول مدرن دهخدا،حل کامل جدول مدرن،دانلود جدول مدرن،نصب جدول مدرن،جدول مدرن زکریای رازی،حل جدول مدرن ارسطو،جدول مدرن خواجه نصیر،جدول مدرن لویی پاستور پاسخ های بازی "جدول مدرن"

جواب بازی جدول مدرن هرودوت - jadvalbaz.blog.ir


"حل جدول مدرن هرودوت" (تاریخ)


1. اورارتو، هوشنگ، دوران نوسنگی، لنین آباد، ژاندارک، فرعون، شاه عباس
2. نیشابور، رامسس دوم، جنبش جنگل، گیل گمش، لیاخوف، ژوزفین، کاسی ها
3. کریم خان، جوجی، ایرانزو، کلده، کنستانتین، روزولت، استرآباد
4. شیخ صدوق، ترکمانچای، محمد خیابانی، هابیل، اردشیر اول، رنسانس، انور سادات
5. فتح خرمشهر، فارسی، اون باشی، تیسفون، چهاردولی، علی منصور، ناپلئون
6. قسطنطنیه، تراژان، ساتراپ، شعبان جعفری، سیلک، ام حبیبه، ابن هیثم
7. کشف حجاب، انصار، مارشال پتن، محمد شاه، پریخان خانم، شاهسون، تزار
8. محمود غزنوی، پهلوی، آتیک، احسان نراقی، صفورا، ستارخان، تاتائوس
9. اشرفی، حلیمه، کواترنری، هرتسفلد، بازرگان، لوئی شانزدهم، قندهار
10. هیروهیتو، ظاهرشاه، موسی خانی، بنی لحیان، آژاکس، ایرج میرزا، هووخشتره
11. ابن بطوطه، اقلیما، ثقیف، مایا، زیاریان، ایوان مداین، کوه نور
12. قادسیه، پارتنون، شاهرخ میرزا، سرپاس، فرنگیس، سالازار، هروفیلوس
13. کراسوس، کرامول، عمرو لیث، آزادیستان، شهربانو، کمپ دیوید، جنگ جهانی دوم
14. خرم سلطان، مسعودیه، گورکانیان، مزدک، میان رودان، باهنر، حنین
15. رستم فرخزاد، صوفی، کاشمر، گوپتا، آقامحمدخان، هراکلیوس، جزیره کرس
16. بریتانیا، راسپوتین، لاتیدان، تاج الملوک، محمد نجیب، جیمی کارتر، اردبیل
17. اینکا، پتر کبیر، شارل دوگل، قزلباش، زکی خان، فروغی، هیمه جی
18. نادرشاه افشار، عثمانی، استالین، ویشی، هویدا، آگاممنون، قزل باش
19. سنت هلن، مسجد سلطانی، پطروس، یاسر عرفات، گاریبالدی، آشتیانی، دقیقی
20. مراغه، فرشگرد، پرل هاربر، دیوار چین، ببری خان، ایلیاد، طغرل بیک
21. آل بویه، میدیارم، آنگکور وات، حبش حاسب، یپرم خان، بیسمارک، میران شاه
22. سانجونگ، آفرودیت، ویکتوریا، موریا، حسن رشدیه، پارینه سنگی، کیومرث
23. تسالونیکی، آتوسا، عبدالقادر، ارجان، اکبرشاه، میرپنج، چهارقاپی
24. بهرام گور، مرابطون، سلطان مسعود، تاج محل، رجایی، شهر ممنوعه، پومپه

Jadvalbaz.blog.ir