جواب بازی جدولانه (2) 52  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 52 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ابوتراب خسروی:دیوان سومنات

اثر ابوتراب خسروی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آفرین:ایوالله
بهره و حاجت:وایه
شهر کردستان:بانه
شکم و بطن:لت
نیمه دیوانه:خل
پریشان گویی :هذیان
باربر شهری:وانت
مال و ثروت:مایه
عدد منفی:نه  
برگ برنده:آس
متعهد شدن:ملتزم شدن

متعهد شدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شراب:می
اراده خداوند:مشیت
درس خوانده:ملا
از مواد مخدر:کراک
به قتل رساندن:کشتن
باردار:آبستن
ریختن پول به حساب:واریز
نوعی نشستن:چمباتمه
کشور آسیاب های بادی:هلند

کشور آسیاب های بادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بخشی از اوستا:نلک
بی سروپا:لات
وا رفته:شل
بادمجانش آفت ندارد:بم
پیکر:بدن
دارای هیکل درشت:تنومند