جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 532 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 532 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 532

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. سنجیدن -> براندازکردن
افقی 1. خوش‌پوش -> شیک
افقی 2. شاه کمیاب -> نادر

شاه کمیاب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2. آلونک -> کومه
افقی 2. حرکات حروف در کلمات -> اعراب
افقی 3. شهری در استان لرستان -> دورود
افقی 3. از ورزش‌های نشانه‌گیری -> دارت
افقی 3. بهشت زیر پای اوست -> مادر
افقی 4. رود ایران و آذربایجان -> ارس
افقی 4. پشه -> بق
افقی 4. تابان -> نوار
افقی 4. ول -> رها
افقی 5. باقی جان -> نا
افقی 5. برآمدگی طبیعی در یکی از استخوان‌های بدن -> زایده
افقی 5. پابرجا -> ثابت
افقی 6. اهل بلغارستان -> بلغار
افقی 6. بیماری ویروس اچ آی وی -> ایدز
افقی 6. اثری از امین فقیری -> شب
افقی 7. از ضمایر جمع -> انها
افقی 7. از ایالات آمریکا -> میزوری
افقی 7. شفا دهنده است -> دوا
افقی 8. شرمساری -> خجالت
افقی 8. کاکل اسب -> توک
افقی 8. تورم رگ‌های پا -> واریس
افقی 9. پارچه مشبک -> تور
افقی 9. دارایی -> مایملک
افقی 9. دوستی -> مودت
افقی 10. رطوبت -> نم
افقی 10. بی‌درنگ -> دردم
افقی 10. شرم‌آور -> ننگین
افقی 11. صبور -> شکیب
افقی 11. کدخدای خانه -> کدیور
افقی 11. هرگز نه -> لن
افقی 12. امر از زدن -> بزن
افقی 12. نوعی گهواره -> نانو
افقی 12. نام ترکی -> اد
افقی 12. از حروف یونانی -> سای
افقی 13. خدا -> ایزد
افقی 13. مردان -> رجال
افقی 13. یکی پس از دیگری -> یکایک
افقی 14. تندرستی -> سلامت
افقی 14. گروه متخصص -> اکیپ
افقی 14. صمغ تلخ -> الوا
افقی 15. نابینا -> کور
افقی 15. ورزش پرطرفدار -> فوتبال
افقی 15. شکسته شدن -> تکسر
عمودی 1. عملی برای چیدن موهای زاید صورت -> بندانداختن
عمودی 1. از ایالات خودمختار اسپانیا -> باسک
عمودی 2. جوجه تیغی -> راورا
عمودی 2. ستاره‌شناسی -> نجوم
عمودی 2. گلیم -> زیلو
عمودی 3. نشانه -> ادرس
عمودی 3. فصل نوزایی -> بهار
عمودی 3. رملستان -> شنزار
عمودی 4. آدم بدقلق -> نرو
عمودی 4. آب صاف -> زلال
عمودی 4. راندن مزاحم -> دک
عمودی 4. خون عرب -> دم
عمودی 5. پوست‌پیرا -> دباغ
عمودی 5. فعالیت برای به‌دست آوردن مهارت در کاری -> تمرین
عمودی 5. آب دهان -> تف
عمودی 6. آسیب -> اک
عمودی 6. به پا خاستن -> قیام
عمودی 6. پشت کردن -> ادبار
عمودی 7. تند و سریع -> زود
عمودی 7. گوهر نایاب -> دریتیم
عمودی 7. رهایی -> نجات
عمودی 8. قوس -> کمانه
عمودی 8. بزرگنمایی دوربین عکاسی -> زوم
عمودی 8. ستارگان -> کواکب
عمودی 9. سالک -> رهرو
عمودی 9. شهری در ایالات متحده -> اوکلند
عمودی 9. زمین دور از آب -> لیا
عمودی 10. نفوذ کردن -> تاثیر
عمودی 10. کشوری در قاره سیاه -> کنیا
عمودی 10. گذرگاه رودخانه -> پل
عمودی 11. گلو -> نا
عمودی 11. دستگاه گیرنده صوتی -> رادیو
عمودی 11. داشتن کف یا بستری در پایین تر از سطح محیط -> گودی
عمودی 12. برادر پدر -> عم
عمودی 12. پروفسور حیوانات -> بز

پروفسور حیوانات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 12. فرمانده -> امیر
عمودی 12. برنج شوشتری -> کات
عمودی 13. بدی کردن -> شرارت
عمودی 13. داخل -> درون
عمودی 13. زخمی در پوست -> سالک
عمودی 14. قوه حافظه -> یاده
عمودی 14. از سبزی‌های پرخاصیت -> شوید
عمودی 14. کشوری در قاره کهن -> لایوس
عمودی 15. مار خطرناک -> کبرا
عمودی 15. ورزشکار زورخانه‌ای -> باستانیکار