جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 533 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 533 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 533

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. عارضه التهابی عفونت باکتریایی استرپتوکوک گروه آبتا همولیتیک -> تبروماتیسمی
افقی 1. امیر، سرکرده -> بیگ
افقی 2. دخمه اموات اشکانیان -> ورکا
افقی 2. شعله آتش -> الاو
افقی 2. رشته کوهی در مرز سیبری و چین -> سایان
افقی 3. خار شتر -> راویز
افقی 3. درخت خوش قامت -> افرا
افقی 3. ناپاک -> پلید
افقی 4. دنباله روی -> تبع
افقی 4. بله آلمانی -> یا
افقی 4. کرم کدو -> تنیا
افقی 4. همه دارند -> اسم
افقی 5. برابر -> یر
افقی 5. مه آذری -> دومان
افقی 5. ترسو -> جبان
افقی 6. تیره -> تاریک
افقی 6. عضوی در پا -> زانو
افقی 6. دختر -> دخ
افقی 7. عبوس -> اخمو
افقی 7. به گفته سعدی اعضای یکدیگرند -> بنیادم
افقی 7. از میوه‌ها -> الو
افقی 8. نام کوچک ریبری، هافبک طراح بایرن مونیخ -> فرانک
افقی 8. از اعداد ترتیبی -> دوم
افقی 8. پایان -> انتها
افقی 9. شهر استان فارس -> لار
افقی 9. ناچار -> ناگزیر
افقی 9. وقت -> اوان
افقی 10. اثری از گوستاو لوکلزیو -> تب
افقی 10. فراموشکار -> ناسی
افقی 10. نام مردانه -> افشین

نام مردانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 11. چنگ -> هارپ
افقی 11. پی بردن -> ادراک
افقی 11. نقشه فرنگی -> مپ
افقی 12. مرکز اتریش -> وین
افقی 12. بانگ جانور -> هرین
افقی 12. درنده -> مر
افقی 12. صبح زود -> سحر
افقی 13. شراره آتش -> اخگر
افقی 13. ادب آموختن -> تادب
افقی 13. فتوگرافی -> عکاسی
افقی 14. واحد سنجش ظرفیت خازن -> فاراد
افقی 14. نیام شمشیر -> غلاف
افقی 14. نام دخترانه -> مهوش
افقی 15. خدای من -> ربی
افقی 15. طبقه اعیان و اشراف -> اریستوکراسی
عمودی 1. از آثار جان اشتاین بک نویسنده معاصر امریکایی -> تورتیلافلت
عمودی 1. فراوان -> وافر
عمودی 2. همسنگ -> برابر
عمودی 2. ویران -> خراب
عمودی 2. آبیاری زمستانی -> یخاب
عمودی 3. جزء نماز -> رکوع
عمودی 3. خرما فروش -> تمار
عمودی 3. نام پیشین کشور مجارستان -> هنگری
عمودی 4. کلام تأسف -> وای
عمودی 4. نوعی ناهنجاری کروموزومی -> داون
عمودی 4. بوی ماندگی -> نا
عمودی 4. الهه خورشید -> را
عمودی 5. زینت -> زیور
عمودی 5. فرش کم‌عرض -> کناره
عمودی 5. رنجوری -> دا
عمودی 6. دو یار همقد! -> اا
عمودی 6. جانو تک سلولی -> امیب
عمودی 6. ورزش -> اسپرت
عمودی 7. خروس مازنی -> تلا
عمودی 7. پری و انباشتگی -> اکندگی
عمودی 7. سرکش -> یاغی
عمودی 8. پیدا کردن -> یافتن
عمودی 8. درنده جنگلی -> یوز
عمودی 8. اسپانیای عرب -> اندلس
عمودی 9. نوعی خودروی ایرانی -> سورن
عمودی 9. فرشته زمین -> زامیاد
عمودی 9. پول تایلند -> بات
عمودی 10. آفرینش -> ایجاد
عمودی 10. اصلاح، تغییر -> رفرم
عمودی 10. نویسنده معاصر ایتالیایی -> فو

نویسنده معاصر ایتالیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 11. از حوف مقطعه قرآن -> یس
عمودی 11. فواره -> ابنما
عمودی 11. خیابان -> شارع
عمودی 12. بالای فرنگی -> اپ
عمودی 12. از گروه‌های خونی -> او
عمودی 12. معروفترین برند البسه و وسایل ورزشی -> نایک
عمودی 12. بهر آمادگی آن را بندند -> کمر
عمودی 13. ترازنامه -> بیلان
عمودی 13. استان هند -> اتون
عمودی 13. بازیکن گلزن تیم ملی فوتبال فرانسه -> ساها
عمودی 14. ناامید -> یایس
عمودی 14. قلوب -> دلها
عمودی 14. حس شده -> محسوس
عمودی 15. از غلات -> گندم
عمودی 15. نوعی اختلال که در آن فرد مبتلا در خواندن یا هجی کردن کلمات دارای مشکل است -> خوانشپریشی